0 0
0
No products in the cart.

XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
Giảm -21%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

17,190,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

17,190,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
Giảm -21%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

17,190,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

17,190,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
Giảm -23%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

16,990,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

16,990,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
Giảm -23%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

16,990,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

16,990,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
Giảm -29%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

14,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

14,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
Giảm -19%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

18,090,000₫ 22,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

18,090,000₫ 22,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
Giảm -26%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

15,890,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

15,890,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
Giảm -21%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

16,390,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

16,390,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

15,890,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

15,890,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

15,890,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

15,890,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
Giảm -24%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

16,490,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

16,490,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
Giảm -26%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

15,890,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

15,890,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
Giảm -22%
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

14,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

14,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE
Giảm -35%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

10,490,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

10,490,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe máy điện Dibao chính hãng giá tốt tại Siêu Thị Xe Đạp

Xe máy điện Dibao có lẽ là dòng xe không còn quá xa lạ với học sinh, sinh viên Việt Nam. Mẫu xe này khoác lên mình đường nét hiện đại với những tính năng hiện đại, vượt trội. Để hiểu hơn về sản phẩm này, chúng tôi xin điểm qua những thông tin chính tại bài viết sau. Tham khảo ngay để được đắm chìm trong thế giới của những mẫu xe sang trọng, thanh lịch. Cùng khám phá những cung đường tuyệt đẹp với chiếc xe máy điện đẳng cấp đến từ Đài Loan nào!

Đôi nét về sản phẩm

Dibao là một thương hiệu uy tín đến từ Đài Loan và đã được giới mê xe đánh giá cao. Sản phẩm của nhà Dibao không chỉ có chất lượng ấn tượng mà còn có giá thành khá rẻ. Đây là lý do vì sao nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn dòng xe điện này cho việc đi lại hằng ngày. 
Đến với Dibao, bạn sẽ sở hữu mẫu xe điện đẳng cấp với những tiện ích vượt trội. Động cơ mạnh mẽ của xe máy điện Dibao là một điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng. Mỗi mẫu xe đều sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, cho phép bạn chinh phục mọi cung đường nhanh chóng nhất. 

Hóa thành nàng thơ với dòng xe điện Dibao
Hóa thành nàng thơ với dòng xe điện Dibao

Các loại xe máy điện của nhà sản xuất Dibao

 • Dibao Tesla - sở hữu vẻ ngoài thu hút với nhiều tính năng được cải tiến. 
 • Dibao Pansy - loại xe khoác lên mình nét cổ điển của Vespa được pha trộn với những đường nét tinh tế và hiện đại
 • Dibao Xmen có đa dạng màu sắc để bạn lựa chọn
 • Dibao Gogo: dòng xe có thiết kế sang trọng, quyến rũ với nhiều gam màu nữ tính
 • Dibao Jeek: loại xe bắt kịp xu hướng với hơn 10 màu cho khách hàng lựa chọn
 • Dibao Creer với vận tốc tối đa đạt tới 55km/h, giúp bạn thuận lợi chinh phục mọi cung đường. 
Loại xe Dibao Creer với kiểu dáng mới lạ
Loại xe Dibao Creer với kiểu dáng mới lạ

Những mẫu xe máy điện Dibao bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp

Mẫu xe Dibao Pansy S3: Mỗi chi tiết của xe đều được Dibao chăm chút tỉ mỉ. Nhờ vậy mà mọi sản phẩm đều sở hữu vẻ ngoài đầy cuốn rũ, thanh lịch. Hơn nữa, Pansy S3 được lắp ráp nhờ công nghệ cao, hiện đại, chúng mang đến một chất lượng vượt trội. Với những ưu điểm trên, mẫu xe này sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi chuyến đi.

>>> Xem thêm: XE MÁY ĐIỆN KAZUKI

Dibao Pansy S3 sở hữu thiết kế cổ điển đậm chất độc đáo

Mẫu xe Dibao Tesla SD: Vận hành êm ái và an toàn trên nhiều địa hình là điểm nổi bật của mẫu xe này. Mỗi chi tiết trên xe đều được thiết kế cân đối, hợp lý, tạo nên một diện mạo vô cùng độc đáo. Ngoài ra, Tesla SD còn gây ấn tượng bởi cốp xe rộng, cho phép bạn đựng nhiều đồ cá nhân. 

Tesla SD của nhà Dibao tỏa sáng với vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp
Tesla SD của nhà Dibao tỏa sáng với vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp

Mẫu xe Dibao M-One: M-One xuất hiện trên thị trường với động cơ mạnh mẽ lên tới 1000W. Một điểm mạnh khác không thể không kể đến là khả năng tiết kiệm năng lượng rất tốt. Bạn có thể di chuyển liên tục trong khoảng cách lên tới 70km chỉ với một lần sạc. Với công suất lớn và hệ thống pin ấn tượng, chiếc xe này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời. 
 

Khám phá điểm nổi bật của Dibao M-One với công suất ấn tượng
Khám phá điểm nổi bật của Dibao M-One với công suất ấn tượng

Cách chọn mua xe máy điện của nhà Dibao chính hãng, chất lượng

Xe máy điện Dibao là sản phẩm hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên dòng xe đáng mua trên thị trường. Sau đây, chúng tôi muốn gửi đến bạn một số kinh nghiệm “bỏ túi” để mua được sản phẩm chất lượng:
Lựa chọn mẫu xe có chất lượng pin tốt: Yếu tố này cần đặc biệt quan tâm, bởi vì pin được xem như “trái tim” đối với các dòng xe điện. Bạn nên tìm kiếm các mẫu xe mới nhất của Dibao ứng dụng pin Lithium với quãng đường di chuyển khá xa. 
Chọn mua xe tại các đơn vị phân phối uy tín, độc quyền của thương hiệu Dibao. Đến với các cửa hàng này, bạn có thể sở hữu được mẫu xe chất lượng với mức giá phải chăng.
Tham khảo ý kiến của các khách hàng đã mua sản phẩm. Bạn có thể tìm đọc tại trang web sieuthixedap.com để đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình.

Siêu Thị Xe Đạp - nhà phân phối xe máy điện Dibao chính hãng tại Hà Nội

Đến với Siêu Thị Xe Đạp, khách hàng yên tâm sẽ nhận được dịch vụ tận tâm, tận lực nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp những ưu đãi, dịch vụ hậu mãi sau:

 • Cam kết đền gấp 5 lần giá trị sản phẩm nếu hàng không phải chính hãng
 • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 10km
 • Cho phép đổi hàng miễn phí trong 24h
 • Chế độ bảo hành xe máy điện lên tới 2 năm
 • Hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%
Siêu Thị Xe Đạp - nhà phân phối xe Dibao chính hãng tại Hà Nội
Siêu Thị Xe Đạp - nhà phân phối xe Dibao chính hãng tại Hà Nội

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0845959888 để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí. Truy cập ngay website của chúng tôi để tìm hiểu về thông số xe, bảng màu, cũng như các chương trình ưu đãi hiện có. 

Những câu hỏi liên quan

Siêu Thị Xe Đạp xin trả lời các câu hỏi phổ biến của Quý khách hàng về dòng xe bán chạy này. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để giải đáp thêm nhiều thông tin khác mà bạn đang thắc mắc.

Chúng có khả năng di chuyển trong thành phố hay không?

Xe có khả năng di chuyển linh hoạt, thuận tiện trong thành phố nhờ kích thước nhỏ gọn và động cơ êm ái. 

Phụ kiện, linh kiện thay mới cho xe máy Dibao có dễ tìm thấy không?

Dibao phân phối phụ kiện, linh kiện cho các sản phẩm của hãng tại nhiều cửa hàng, đại lý. Vì vậy, việc tìm kiếm các sản phẩm này sẽ rất dễ dàng, đặc biệt là ở vùng thành phố. 

Xe máy điện hãng Dibao có thời gian sạc pin bao lâu?

Thông thường, thời gian sạc đầy pin của dòng xe máy điện của nhà Dibao dao động từ 4 - 8 giờ.

Xe máy điện hãng Dibao với thời gian sạc pin nhanh
Xe máy điện hãng Dibao với thời gian sạc pin nhanh

Trên đây là những thông tin chi tiết về xe máy điện Dibao mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Đến ngay với Siêu Thị Xe Đạp để khám phá thêm nhiều dòng xe mới, hiện đại với thiết kế đầy ấn tượng. Ghé thăm showroom tại Hà Nội và trực tiếp trải nghiệm sự tiện ích, bền bỉ mà mỗi sản phẩm đem lại. Với chất lượng vượt trội cùng với giá thành ưu đãi, chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho bạn. Liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất trên thị trường.

SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/