0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 2 27.5"
Giảm -21%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 2 26"
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 2 26"

7,700,000₫ 9,690,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 1 27.5"
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH LIV 2022 MEME 1
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH LIV 2022 MEME 1

10,950,000₫ 12,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH LIV 2022 MEME 1

10,950,000₫ 12,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT 2021 ATX 610 (NJ)
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2022

14,850,000₫ 17,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2022

14,850,000₫ 17,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 660 2022
Giảm -36%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 660 2022

6,890,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 660 2022

6,890,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 810 2023
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 810 2023

11,430,000₫ 14,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 810 2023

11,430,000₫ 14,400,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022
Giảm -18%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

9,990,000₫ 12,300,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

9,990,000₫ 12,300,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022
Giảm -19%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

12,290,000₫ 15,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

12,290,000₫ 15,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY
Giảm -15%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 720 2022
Giảm -21%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 720 2022

10,490,000₫ 13,290,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 720 2022

10,490,000₫ 13,290,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 728
Giảm -25%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 728

7,490,000₫ 10,050,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 728

7,490,000₫ 10,050,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 830 2023
Giảm -23%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 830 2023

12,590,000₫ 16,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 830 2023

12,590,000₫ 16,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2020
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2020

14,550,000₫ 17,200,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2020

14,550,000₫ 17,200,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT XTC 800 2022
Giảm -17%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT XTC 800 2022

16,490,000₫ 19,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT XTC 800 2022

16,490,000₫ 19,900,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2024
Giảm -19%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2023
Giảm -19%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

10,500,000₫ 12,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

10,500,000₫ 12,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022
Giảm -14%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

9,200,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

9,200,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED LATTE 26 2021
Giảm -14%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED LATTE 26 2021

9,790,000₫ 11,500,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED LATTE 26 2021

9,790,000₫ 11,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 2 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 2 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT RINCON 1 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH LIV 2022 MEME 1

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT 2021 ATX 610 (NJ)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 660 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 810 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 720 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 728

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 830 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT ATX 860 2020

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GIANT XTC 800 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2024

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, khóa số, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED LATTE 26 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Bạn đang cần tìm mua xe đạp thể thao? Nếu chưa biết đến xe đạp Giant thì thật sự là một thiếu sót không thể bỏ qua. Hãy cùng tìm hiểu về thương hiệu xe đạp nổi tiếng hàng đầu thế giới này trong bài viết dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ ưng ý và lựa chọn được ngay cho mình một chiếc xe Giant phù hợp!

1. Giới thiệu về dòng xe đạp Giant

Giant International là thương hiệu xe đạp và phụ kiện xe đạp hàng đầu thế giới đến từ Đài Loan. Giant đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 50 năm. Hiện nay, Giant sở hữu 4 nhà máy lớn đặt tại Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan và Hungary. Thương hiệu xe đạp này đã được phổ rộng và hiện diện ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Thương hiệu Giant nổi tiếng toàn cầu đồng hành cùng VĐV chuyên nghiệp
Thương hiệu Giant nổi tiếng toàn cầu đồng hành cùng VĐV chuyên nghiệp

Giant cũng là thương hiệu vô cùng được ưa thích tại thị trường Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể tìm mua sản phẩm này tại các cửa hàng đại lý phân phối chính hãng. 

2. Ưu điểm nổi bật của xe đạp Giant

Thiết kế của dòng xe Giant hướng đến sự hiện đại, năng động và trẻ trung. Xe cũng có đa dạng các loại màu sắc khác nhau cho bạn thoải mái lựa chọn. Các sản phẩm đến từ Giant luôn đa dạng và đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Đáp ứng được đa dạng thị hiếu từ bình dân đến cao cấp, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 
Không những thế, điều tạo nên tên tuổi của Giant phải kể đến chất lượng xe. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của dòng xe này.

Khung sườn chắc chắn 

Khung sườn của xe Giant hầu hết được làm từ hợp kim nhôm Aluxx. Nhờ đó hạn chế ăn mòn và gỉ sét, tăng tuổi đời xe. Đối với những dòng cao cấp, khung sườn xe còn được làm bằng composite không mối hàn. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Khung sườn xe cứng cáp, chất lượng cao
Khung sườn xe cứng cáp, chất lượng cao

Hệ thống phanh chính xác

Hệ thống phanh được trang bị cho người dùng. Nhờ đó giúp xe có công suất giảm lực tốt hơn, nhạy hơn. Bên cạnh đó phanh xe Giant còn giúp người dùng tránh tình trạng lệch bánh khi bóp thắng. Vì vậy giúp giảm thiểu tối đa những tai nạn đáng tiếc và an toàn hơn khi đi đường trơn trượt.

Công nghệ bánh xe độc quyền Giant CrossCut

Điều này cho phép người dùng điều khiển tốc độ linh hoạt và dễ dàng hơn. Lốp mỏng với gai nhỏ li ti bám đường chắc chắn cả khi di chuyển tốc độ cao và cua gấp khúc.

Bánh xe thiết kế độc quyền thông minh
Bánh xe thiết kế độc quyền thông minh

Ghi đông không sừng

Ghi đông không sừng giúp kiểm soát tay lái, thuận tiện di chuyển. Ngoài ra nó còn được sơn tĩnh điện hạn chế tối đa gỉ sét. 

Bộ truyền động linh hoạt 

Bộ truyện động đến từ thương hiệu nổi tiếng Shimano 7 tốc độ và 21 tốc độ mượt mà và linh hoạt. Có khả năng đáp ứng nhiều kiểu chạy khác nhau, tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời.

Bộ chuyển động Shimano
Bộ chuyển động Shimano

Yên xe dày dặn

Yên xe dày tạo cảm giác êm ái thoải mái cho người dùng. Kích thước yên xe đã được nghiên cứu để lựa chọn vừa vặn và phù hợp nhất. Nhờ đó giúp giảm tình trạng mỏi cơ, chèn mạch máu, đau nhức xương khớp sau mỗi hành trình. Cốt yên của dòng Giant Sport còn được làm bằng hợp kim nhôm giúp cố định yên xe chắc chắn và dịch chuyển dễ dàng.

3. Phân loại các dòng xe đạp Giant

Các dòng xe Giant cơ bản được phân ra gồm: xe đạp đường trường, xe đạp đường đồi núi và xe đường hỗn hợp. Mỗi dòng xe sẽ có những tính năng và thiết kế cải tiến khác nhau để phù hợp với địa hình.

Xe đạp Giant đường trường

Xe Giant đường trường là dòng xe thể thao mạnh mẽ với ưu thế tốc độ bứt phá trong thời gian ngắn. Giant đã áp dụng thuật toán đo đạc công nghệ Computational Fluid Dynamics (CFD) vào dòng xe này. Từ đó xe có khả năng cản lực gió, lực quán tính ma sát đạt hiệu quả tối ưu.

Dòng xe đua TCR
Dòng xe đua TCR

Các mẫu xe Giant còn đồng hành cùng nhiều vận động viên chuyên nghiệp và các giải đấu lớn thế giới. Điển hình như đội tuyển Bike Exchange-Jayco và CCC Team WorldTour. Nếu đã yêu thích dòng Giant đường trường, bạn có thể tham khảo những mẫu dưới đây:
Mẫu xe Giant Trinity xe đua tính giờ, xe đạp đua 3 môn phối hợp. Đây là dòng xe được sử dụng trong các giải đấu Ironman với thiết kế vượt trội. Thiết kế khí động lực hiện đại, bộ chuyển động cấu hình cao,...chuyên nghiệp cho vận động viên. Khung xe làm từ carbon giảm trọng lượng, nâng cao tốc độ.
Mẫu xe Giant Propel xe đạp đua, đường trường khí động lực học. Xe được sản xuất theo công nghệ Giant’s AeroSystem Shaping. Khung xe hình dạng elip cắt ngắn; có hiệu quả cao nhất về lực gió; lực quán tính ma sát;...
Mẫu xe Giant TCR có khung tam giác thuôn ngược tinh tế, cứng cáp vượt trội, dễ dàng điều khiển. Đây là dòng xe đạp đua có khả năng leo dốc đáng nể nhờ thiết kế khí động lực học mạnh mẽ. Đồng thời xe được trang bị phanh đĩa dầu đảm bảo an toàn cả trong thời mưa. Phuộc xe có độ cứng cao, an toàn khi rẽ hoặc đổ dốc.

Chinh phục đường đua với Giant đường trường
Chinh phục đường đua với Giant đường trường

Xe đạp Giant đồi núi

Xe đạp địa hình hay còn gọi là xe đạp leo núi của Giant thiết kế riêng cho đường gồ ghề, đường rừng, dốc, đèo,...Cấu tạo khung sườn to, có phuộc trước và sau, giảm shock ở phần giữa xe, ghi đông thiết kế thẳng, bánh xe to nhiều gai,...

Xe đạp địa hình Giant
Xe đạp địa hình Giant

Xe có tốc độ hạn chế và kém linh hoạt hơn dòng xe đường trường. Tuy nhiên mạnh mẽ và khỏe khoắn, đáp ứng mọi địa hình nên được ưa chuộng rộng rãi hơn. Xe đạp địa hình của Giant sẽ giúp bạn có những chuyến đi cực hấp dẫn trên mỗi nẻo đường. Những mẫu xe địa hình Giant được ưa chuộng nhất bao gồm:
Dòng xe Giant ATX ví dụ như ATX 660, ATX 620, ATX 810,  ATX 270,…Xe có kiểu dáng thể thao, cá tính mạnh mẽ. Sản phẩm được trang bị khung hợp kim nhôm Aluxx và bộ chuyền động Tourney 3×7 tốc độ.
Dòng xe Giant Rincon điển hình như Rincon 2, Rincon Disc 2018,…Có thiết kế năng động hơn, siêu nhẹ siêu bền và chịu lực tốt. Xe phù hợp cho những chuyến phượt dã ngoại xa với hệ thống bánh 27.5 bám đường rất tốt.

Thiết kế vượt thử thách, chinh phục mọi cung đường
Thiết kế vượt thử thách, chinh phục mọi cung đường

Xe đạp Giant đường hỗn hợp

Xe đạp hỗn hợp là dòng xe thể thao hơi hướng đường phố. Không nhanh bằng xe đua, không mạnh mẽ bằng xe địa hình như lại kết hợp ưu điểm của 2 dòng trên. Nó có thể đi vào những cung đường khó mà xe đường trường không đi được. Đồng thời có thể đi nhanh hơn xe địa hình ở những cung đường thành phố bằng phẳng.

Thuận tiện đi lại trong thành phố cùng Giant Escape
Thuận tiện đi lại trong thành phố cùng Giant Escape

Một số dòng xe Giant đường hỗn hợp phải nhắc tên như:

 • Xe Giant Defy đạp đua, đường hỗn hợp, sỏi nhỏ. Xe được trang bị công nghệ D-Fuse êm ái, kiểm soát tốt trên đường không bằng phẳng.
 • Xe Giant Escape model  R3 MS 2022, Escape 3 2023, Escape 2 City Disc 2023,...Sản phẩm có thiết kế bắt mắt, thời thượng với đầy đủ ưu điểm của dòng Giant.
 • Xe Giant Momentum Ineed Latte là dòng xe có màu sắc tinh tế, nhẹ nhàng thích hợp cho nữ. Thiết kế bánh nhỏ hơn những mẫu thông thường 26” cho các nàng đi dạo phố hoặc các bạn sinh viên đi học.

4. Mua xe đạp Giant ở đâu?

Nhanh tay sở hữu cho mình chiếc xe Giant chính hãng tại các chi nhánh của Siêu thị xe đạp trên toàn quốc. Chỉ có ở Siêu thị xe đạp với các sản phẩm cam kết:

 • Hàng chính hãng, uy tín, đảm đảm chất lượng tốt nhất thị trường
 • Chính sách bảo hành 1 năm
 • Hệ thống showroom chi nhánh trải rộng toàn quốc
 • Hỗ trợ tư vấn hotline 24/07
 • Giá cả niêm yết công khai, cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn

Liên hệ trực tiếp hotline hoặc đến trực tiếp showroom của Siêu thị điện máy để lựa chọn ngay cho mình 1 chiếc Giant phù hợp.

>>> Xem thêm: XE ĐẠP GALAXY

5. Những câu hỏi thường gặp

1.Tôi mua xe đạp Giant có được freeship không ?
Siêu thị xe đạp có chính sách miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 10km đối với xe đạp, xe đạp điện và xe máy 50cc. Những địa điểm và phạm vi khác sẽ được tính phí theo giá của bên vận chuyển thứ 3.
2.Làm sao để biết đây là xe Giant chính hãng?
Xe đạp tại Siêu thị điện máy cam kết là hàng chính hãng 100%. Chúng tôi có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cho Quý khách hàng.
3.Đau lưng có sử dụng được không?
Tùy thuộc vào nguyên nhân đau lưng mới có thể trả lời có nên đạp xe không. Nếu đau nhức do ngồi sai tư thế ít vận động thì bạn nên sử dụng xe đạp như một môn thể thao hàng ngày. Thiết kế thông minh của xe đạp Giant cũng hạn chế tối đa tình trạng đau lưng, nhức cơ. Nếu đau lưng bệnh lý bạn nên xin ý kiến của bác sĩ.