0 0
0
No products in the cart.

SẠC XE MÁY ĐIỆN 60V 20A
Giảm -22%
SẠC XE MÁY ĐIỆN 60V 20A

350,000₫ 450,000₫

SẠC XE MÁY ĐIỆN 60V 20A

350,000₫ 450,000₫

SẠC XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA 48V-12A
Giảm -28%
SẠC XE ĐIỆN M133S 48V-20A
Giảm -28%
SẠC XE ĐIỆN M133S 48V-20A

250,000₫ 350,000₫

SẠC XE ĐIỆN M133S 48V-20A

250,000₫ 350,000₫

SẠC XE MÁY ĐIỆN XMEN JVC 60V 20Ah
Giảm -22%
SẠC XE ĐIỆN NIJIA 48V-12AH
Giảm -28%
SẠC XE ĐIỆN NIJIA 48V-12AH

250,000₫ 350,000₫

SẠC XE ĐIỆN NIJIA 48V-12AH

250,000₫ 350,000₫

SẠC XE ĐẠP ĐIỆN 48V-12A
Giảm -28%
SẠC XE ĐẠP ĐIỆN 48V-12A

250,000₫ 350,000₫

SẠC XE ĐẠP ĐIỆN 48V-12A

250,000₫ 350,000₫

SẠC PIN 48V-12A
Giảm -22%
SẠC PIN 48V-12A

350,000₫ 450,000₫

SẠC PIN 48V-12A

350,000₫ 450,000₫

SẠC PIN 36V -12A
Giảm -22%
SẠC PIN 36V -12A

350,000₫ 450,000₫

SẠC PIN 36V -12A

350,000₫ 450,000₫

SẠC XE MÁY ĐIỆN DIBAO 60V-20A
Giảm -9%
SẠC XE MÁY ĐIỆN DIBAO 60V-20A

500,000₫ 550,000₫

PIN XE ĐẠP ĐIỆN 48V-10A
Giảm -10%
PIN XE ĐẠP ĐIỆN 48V-10A

4,400,000₫ 4,900,000₫

PIN XE ĐẠP ĐIỆN 48V-10A

4,400,000₫ 4,900,000₫

PIN XE ĐẠP ĐIỆN 36V-10A
Giảm -15%
PIN XE ĐẠP ĐIỆN 36V-10A

3,800,000₫ 4,500,000₫

PIN XE ĐẠP ĐIỆN 36V-10A

3,800,000₫ 4,500,000₫

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN ALASHA 48V 14A
Giảm -10%
ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN ALASHA 48V 14A

1,350,000₫ 1,500,000₫

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN YADEA 60V-20A
Giảm -10%
ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN YADEA 60V-20A

2,500,000₫ 2,800,000₫

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN YADEA 60V-20A

2,500,000₫ 2,800,000₫

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN VINFAST 60V-20A
Giảm -10%
ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN VINFAST 60V-20A

2,500,000₫ 2,800,000₫

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN VINFAST 60V-20A

2,500,000₫ 2,800,000₫

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN THIÊN NĂNG 60V-20A
Giảm -10%
TAY GA XE ĐIỆN NIJIA
Giảm -33%
TAY GA XE ĐIỆN NIJIA

100,000₫ 150,000₫

TAY GA XE ĐIỆN NIJIA

100,000₫ 150,000₫

TAY GA XE ĐIỆN ĐA NĂNG
Giảm -44%
TAY GA XE ĐIỆN ĐA NĂNG

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN ĐA NĂNG

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133S
Giảm -44%
TAY GA XE ĐIỆN M133S

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133S

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133
Giảm -44%
TAY GA XE ĐIỆN M133

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN
Giảm -22%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133 PLUS
Giảm -44%
TAY GA XE ĐIỆN M133 PLUS

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE ĐIỆN M133 PLUS

100,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA DK
Giảm -27%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA DK

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA DK

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA NIJIA
Giảm -27%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA NIJIA

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA NIJIA

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN DK
Giảm -22%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN DK

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN DK

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMAN
Giảm -22%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMAN

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMAN

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO OSAKAR
Giảm -27%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO OSAKAR

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO OSAKAR

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA OSAKAR
Giảm -27%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA OSAKAR

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DIBAO
Giảm -17%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DIBAO

230,000₫ 280,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DIBAO

230,000₫ 280,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DK
Giảm -17%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DK

230,000₫ 280,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN GOGO DK

230,000₫ 280,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN PRO
Giảm -22%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN PRO

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN XMEN PRO

140,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA JVC
Giảm -27%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA JVC

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA JVC

130,000₫ 180,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA
Giảm -53%
TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA

130,000₫ 280,000₫

TAY GA XE MÁY ĐIỆN VESPA

130,000₫ 280,000₫

Ổ KHÓA NGUỒN XE ĐIỆN NIJIA
Giảm -48%
Ổ KHÓA NGUỒN XE ĐIỆN NIJIA

130,000₫ 250,000₫

Ổ KHÓA NGUỒN XE ĐIỆN NIJIA

130,000₫ 250,000₫

BỘ CHỐNG TRỘM XE ĐIỆN
Giảm -40%
BỘ CHỐNG TRỘM XE ĐIỆN

150,000₫ 250,000₫

BỘ CHỐNG TRỘM XE ĐIỆN

150,000₫ 250,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133 CAO CẤP
Giảm -33%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN NIJIA
Giảm -34%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN NIJIA

230,000₫ 350,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN NIJIA

230,000₫ 350,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN VESPA
Giảm -28%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN VESPA

180,000₫ 250,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN VESPA

180,000₫ 250,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN XMEN
Giảm -27%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN XMEN

130,000₫ 180,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN XMEN

130,000₫ 180,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133S
Giảm -27%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133S

130,000₫ 180,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133S

130,000₫ 180,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133
Giảm -27%
BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133

130,000₫ 180,000₫

BỘ 3 KHÓA XE ĐIỆN M133

130,000₫ 180,000₫

Ổ KHÓA XE MÁY ĐIỆN GOGO DIBAO
Giảm -17%
Ổ KHÓA PIN XE ĐIỆN
Giảm -33%
Ổ KHÓA PIN XE ĐIỆN

100,000₫ 150,000₫

Ổ KHÓA PIN XE ĐIỆN

100,000₫ 150,000₫

NẸP ỐP CÀNG SAU VESPA MẠ BẠC
Giảm -33%
ỐP CÀNG SAU XE ĐIỆN VESPA 2020
Giảm -22%
ỐP CÀNG SAU XE ĐIỆN VESPA 2018
Giảm -22%
NHỰA ỐP BỤNG XE ĐIỆN MOCHA
Giảm -37%
NHỰA ỐP BỤNG XE ĐIỆN MOCHA

250,000₫ 400,000₫

ỐP NHỰA ĐẦU XE ĐIỆN VESPA
Giảm -23%
ỐP NHỰA ĐẦU XE ĐIỆN VESPA

230,000₫ 300,000₫

CHẮN BÙN SAU XE ĐIỆN NIJIA
Giảm -25%
CHẮN BÙN SAU XE ĐIỆN NIJIA

150,000₫ 200,000₫

CHẮN BÙN SAU XE ĐIỆN NIJIA

150,000₫ 200,000₫

HỘP BÌNH ẮC QUY XE ĐIỆN NIJIA
Giảm -40%
ĐÔI CÁNH YẾM XE ĐIỆN XMEN
Giảm -20%
ĐÔI CÁNH YẾM XE ĐIỆN XMEN

80,000₫ 100,000₫

ĐÔI CÁNH YẾM XE ĐIỆN XMEN

80,000₫ 100,000₫

ỐP CÀNG SAU XE ĐIỆN XMEN
Giảm -46%
ỐP CÀNG SAU XE ĐIỆN XMEN

80,000₫ 150,000₫

ỐP CÀNG SAU XE ĐIỆN XMEN

80,000₫ 150,000₫

ỐP SƯỜN XE ĐIỆN XMEN OSAKAR
Giảm -23%
ỐP SƯỜN XE ĐIỆN XMEN OSAKAR

230,000₫ 300,000₫

ỐP TRỤC SAU XE ĐIỆN XMEN
Giảm -48%
ỐP TRỤC SAU XE ĐIỆN XMEN

130,000₫ 250,000₫

ỐP TRỤC SAU XE ĐIỆN XMEN

130,000₫ 250,000₫

MẶT NẠ LỚN XE ĐIỆN XMEN
Giảm -48%
MẶT NẠ LỚN XE ĐIỆN XMEN

180,000₫ 350,000₫

MẶT NẠ LỚN XE ĐIỆN XMEN

180,000₫ 350,000₫

Mua phụ tùng xe điện chính hãng- Cẩm nang cần biết

Xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vào sự tiện lợi, và khả năng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, như bất kỳ loại xe nào khác, xe điện cũng có nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng. Vì thế việc lựa chọn phụ tùng xe điện chất lượng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, hãy cùng với Siêu Thị Xe Đạp tìm hiểu những điều cần biết về sản phẩm này.

Vài nét về phụ tùng xe điện

Đây là các thành phần cần thiết để xây dựng và bảo trì hệ thống xe điện. Những phụ tùng này đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động và bảo trì xe điện. Ngoài ra, chúng có tính hao mòn và có thể thay mới trong quá trình sử dụng. Các sản phẩm này sẽ có mẫu mã cũng như độ bền bỉ khác nhau. Điều này tùy thuộc vào mức giá của các dòng xe. Vậy Siêu Thị Xe Đạp xin cung cấp các thông tin liên đến các loại phụ tùng ngay sau đây.

Các loại phụ tùng xe điện tại Siêu Thị Xe Đạp

Bạn có thể mua các phụ tùng chất lượng tại Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm nhằm đáp ứng ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Dưới đây là những loại phụ tùng của xe điện có tại chúng tôi:

Ắc quy 

Trong xe điện, ắc quy được sử dụng phổ biến là ắc quy điện hóa. Loại ắc quy này được sử dụng bởi có các ưu điểm như khối lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao. Nó cũng có tuổi thọ dài hơn so với nhiều loại ắc quy khác và không có hiện tượng tự xả nhiều.

Phụ tùng quan trọng, không thể thiếu của xe điện
Phụ tùng quan trọng, không thể thiếu của xe điện

Tay ga xe điện

Tay ga trên xe điện là bộ điều khiển được sử dụng để điều chỉnh công suất và tốc độ của động cơ điện. Nó tương tự như tay ga trên xe gắn máy. Tuy nhiên thay vì điều khiển dòng nhiên liệu, tay ga trên xe điện điều khiển dòng điện đến động cơ.

Bộ sạc xe điện

Bộ sạc là phụ tùng xe điện chính để cung cấp nguồn điện từ nguồn AC (điện lưới) vào xe điện. Nó chuyển đổi nguồn điện AC thành nguồn điện DC phù hợp để sạc lại pin xe. Bộ sạc có thể đi kèm với xe hoặc có thể mua riêng theo loại và mẫu xe. Bạn có thể tham khảo các bộ sạc chất lượng tại Siêu Thị Xe Đạp

Pin xe điện

Pin là nguồn cung cấp năng lượng cho xe điện. Các xe điện sử dụng pin lithium-ion hoặc có thể sử dụng các công nghệ pin khác như pin chì-axit hoặc pin niken. Pin xe điện được thiết kế để có khả năng chứa lượng năng lượng lớn và cung cấp dòng điện liên tục. Điều này giúp đảm bảo hoạt động của xe trong khoảng cách xa.

Nguồn cung cấp năng lượng cho xe điện
Nguồn cung cấp năng lượng cho xe điện

Các thương hiệu sản phẩm uy tín tại Siêu Thị Xe Đạp

Siêu Thị Xe Đạp luôn cung cấp các sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Dưới đây là các hãng uy tín có sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi:

 • Vinfast: Là một công ty thành viên của tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Những sản phẩm của Vinfast mang đậm tinh thần Việt, hiện đại và ấn tượng. Vì thế bạn sẽ yên tâm khi mua các sản phẩm của hãng này.
 • Yamaha: Là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm của công ty luôn mang đến những giá trị vượt trội cũng như phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Yamaha - thương hiệu nổi tiếng chất lượng toàn cầu
Yamaha - thương hiệu nổi tiếng chất lượng toàn cầu
 • Kawasaki: là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản. Công ty đã xây dựng một danh tiếng mạnh mẽ trong ngành bởi những sản phẩm chất lượng tốt với công nghệ hiện đại.

Các sản phẩm bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp

 • Ắc quy xe đạp điện Nijia 48V-12A
 • Tay ga máy điện Vespa JVC
 • Sạc xe đạp điện Yamaha 48V-12A

Các dòng sản phẩm bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp
Các dòng sản phẩm bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp

Những kinh nghiệm mua sản phẩm cần biết

Bỏ túi ngay những kinh nghiệm sau để lựa chọn những sản phẩm cần thiết cho xe điện của bạn:
Mua từ nguồn đáng tin cậy: Hãy mua phụ tùng từ các nhà cung cấp, có uy tín và được công nhận trong ngành xe điện. Chính vì thế, bạn hãy đến ngay Siêu Thị Xe Đạp để sở hữu những sản phẩm tốt nhất.
Kiểm tra nhãn hiệu và chứng nhận: Kiểm tra xem phụ tùng có nhãn hiệu và chứng nhận chất lượng không. Những phụ tùng chính hãng thường có nhãn hiệu rõ ràng và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

Bỏ túi ngay những kinh nghiệm để mua sản phẩm tốt
Bỏ túi ngay những kinh nghiệm để mua sản phẩm tốt

Kiểm tra tính năng và sự tương thích: Trước khi mua, hãy kiểm tra xem phụ tùng có đúng với yêu cầu và tương thích với xe điện của bạn hay không. Đảm bảo rằng phụ tùng phù hợp với hệ thống điện, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác.

Mua phụ tùng xe điện uy tín ở đâu?

Chắc hẳn các bạn rất quan tâm đến việc mua sản phẩm uy tín ở đâu. Vậy hãy mua ngay sản phẩm Siêu Thị Xe Đạp. Sau đây là những lý do bạn nên mua sản phẩm của chúng tôi:
Chúng tôi luôn niêm yết giá chính hãng theo nơi sản xuất, mang đến cho bạn mức giá cạnh tranh nhất thị trường. 
Sản phẩm của chúng tôi đẹp về mặt thẩm mỹ và có độ bền chất lượng tốt.
Siêu Thị Xe Đạp luôn hân hạnh phục vụ quý khách ở bất cứ mọi khung giờ nào trong ngày. Chúng tôi mang đến nhiều tiện ích vì thế người tiêu dùng có thể an tâm khi mua sản phẩm.
 

Siêu Thị Xe Đạp - Địa chỉ uy tín trên thị trường
Siêu Thị Xe Đạp - Địa chỉ uy tín trên thị trường

Những câu hỏi thường gặp

Có rất nhiều câu hỏi xung quanh sản phẩm này. Chính vì thế, Siêu Thị Xe Đạp sẽ giải đáp hết các thắc mắc của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn có đầy đủ các thông tin về các phụ tùng xe điện. Hãy tìm hiểu ngay.

1.Ưu điểm khi mua phụ tùng chính hãng là gì?

Dưới đây là những ưu điểm khi mua sản phẩm chính hãng bạn có thể tham khảo:

 • Chất lượng đảm bảo: Phụ tùng chính hãng được sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà sản xuất. Điều này giúp tăng tính ổn định và hiệu suất của xe điện.
 • Bảo hành và hỗ trợ: Khi mua phụ tùng chính hãng, bạn thường được hưởng các chính sách bảo hành và hỗ trợ từ nhà sản xuất. 
 • Đáng tin cậy và an toàn: Phụ tùng chính hãng đã trải qua các quy trình kiểm tra và thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy. Vì thế, bạn giảm thiểu rủi ro gặp sự cố hoặc hỏng hóc không mong muốn. 

2.Có cần chú ý đặc biệt gì khi thay thế phụ tùng trên một xe điện?

Khi thay thế phụ tùng trên một xe điện, có một số yếu tố đặc biệt mà bạn cần chú ý như sau:
Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất

 • Sử dụng phụ tùng chính hãng
 • Kiểm tra tương thích
 • Hãy tìm đến một chuyên gia hoặc nhà sửa chữa chuyên nghiệp để thực hiện thay thế phụ tùng.

3.Làm thế nào để bảo dưỡng phụ tùng trên xe điện đúng cách?

Để bảo dưỡng phụ tùng trên xe điện đúng cách, bạn có thể tuân thủ các hướng dẫn sau đây:

 • Kiểm tra và vệ sinh thường xuyên
 • Thay thế đúng lịch trình
 • Bảo dưỡng hệ thống pin
 • Làm sạch và bảo dưỡng hệ thống sạc
 • Hãy đưa xe đến một trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp theo định kỳ 
Tham khảo ngay cách bảo dưỡng phụ tùng xe đúng quy trình
Tham khảo ngay cách bảo dưỡng phụ tùng xe đúng quy trình


Nếu bạn đang cần mua phụ tùng xe điện, hãy đến ngay Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi luôn cam kết phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những ưu đãi chưa từng có.
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/