0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND SLYCAN HIM015
Giảm -30%
XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C
Giảm -36%
XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

6,490,000₫ 10,210,000₫

XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

6,490,000₫ 10,210,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERO 27.5"
Giảm -36%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERO 27.5"

5,990,000₫ 9,360,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERO 27.5"

5,990,000₫ 9,360,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERBERT 27.5"
Giảm -36%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND DOVE HIU7002
Giảm -34%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HIM045
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HIM045

4,900,000₫ 7,000,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HIM045

4,900,000₫ 7,000,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND LION HIM3110
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND MIRACLE 26"
Giảm -29%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND MIRACLE 26"

4,600,000₫ 6,570,000₫

XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"
Giảm -29%
XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

4,750,000₫ 6,785,000₫

XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

4,750,000₫ 6,785,000₫

XE ĐẠP HILAND ALLIANCE HIR7003
Giảm -30%
XE ĐẠP HILAND ALLIANCE HIR7003

5,200,000₫ 7,430,000₫

XE ĐẠP HILAND ALLIANCE HIR7003

5,200,000₫ 7,430,000₫

XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C
Giảm -30%
XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

5,950,000₫ 8,500,000₫

XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

5,950,000₫ 8,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND WARRIOR 24"
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND WARRIOR 24"

4,550,000₫ 6,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND ROCKET 24"
Giảm -29%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND ROCKET 24"

4,050,000₫ 5,785,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND ROCKET 24"

4,050,000₫ 5,785,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND Y580 HIM025 27.5"
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND Y580 HIM025 26"
Giảm -37%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"
Giảm -37%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

4,990,000₫ 7,930,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

4,990,000₫ 7,930,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM HILAND XGAME HIFR039
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM HILAND XGAME HIFR039

2,950,000₫ 4,250,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM HILAND XGAME HIFR039

2,950,000₫ 4,250,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM HUNTAWAY HUMT001
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM HUNTAWAY HUMT001

2,950,000₫ 4,250,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM HUNTAWAY HUMT001

2,950,000₫ 4,250,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND SLYCAN HIM015

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chân chống, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERO 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HERBERT 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND DOVE HIU7002

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND HIM045

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND LION HIM3110

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND MIRACLE 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP HILAND ALLIANCE HIR7003

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, khóa số, chắn bùn 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND WARRIOR 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND ROCKET 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND Y580 HIM025 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH HILAND Y580 HIM025 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM HILAND XGAME HIFR039

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM HUNTAWAY HUMT001

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Khám phá xe đạp Hiland chính hãng tại Siêu Thị Xe Đạp

Xe đạp là phương tiện di chuyển quen thuộc của chúng ta trong đời sống sinh hoạt. Việc đạp xe không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lớn vào việc bảo vệ môi trường. Vì vậy mà dòng xe đạp Hiland ngày càng nhận được sự quan tâm của Qúy khách hàng. Với thiết kế đậm chất thể thao, cấu tạo chắc chắn, bền, đẹp, đây là sản phẩm phù hợp với mọi địa hình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá về những xe gây ấn tượng mạnh mẽ của nhà Hiland.

Đôi nét về sản phẩm xe đạp Hiland

Với sự cải tiến không ngừng của công nghệ, mỗi sản phẩm của Hiland đều đạt chất lượng cao. Những chiếc xe đạp có mặt trên thị trường đều có độ bền và tuổi thọ lớn đồng thời có kiểu dáng và gam màu đa dạng.  Điều này mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn để tối đa hóa lợi ích của họ. 

Xe đạp của hãng Hiland sở hữu nhiều điểm nổi bật
Xe đạp của hãng Hiland sở hữu nhiều điểm nổi bật

Các loại xe đạp Hiland hiện có trên thị trường

 • Xe đạp địa hình - dòng xe nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, năng động chinh phục nhiều chặng đường hiểm trở.
 • Xe đạp trẻ em được thiết kế với kiểu dáng nhỏ, gọn, màu sắc bắt mắt phù hợp với sở thích của trẻ em. Lựa chọn xe đạp trẻ em để đồng hành cùng trẻ trong suốt giai đoạn phát triển. 
 • Xe đạp thành phố - một sản phẩm có tính linh hoạt cao, có khả năng chạy nhanh, bền bỉ trong chặng đường dài.
 • Xe đạp touring: đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính linh hoạt của roadbike và khả năng vượt mọi địa hình của xe leo núi. Đồng thời, chúng còn kết hợp với sự tiện dụng của dòng xe đạp thành phố.
 • Xe đạp gấp - loại xe tiện lợi với khả năng gấp gọn linh hoạt
Xe đạp gấp - sản phẩm thuận tiện cho việc cất trữ, vận chuyển
Xe đạp gấp - sản phẩm thuận tiện cho việc cất trữ, vận chuyển

Hiland - Thương hiệu đồng hành cùng mọi chặng đường

Đây là một thương hiệu có trụ sở tại Mỹ, ra đời vào năm 1921. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, thương hiệu đã có mặt trên hơn 80 quốc gia. Xe đạp Hiland đã trở thành người bạn đồng hành cùng nhiều gia đình toàn cầu. Đây cũng là một trong số ít đơn vị tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về xe đạp như:

 • US 16 CFR 1512 Requirement
 • CPC certificate
 • GCC certificate
 • IOS9001

Mặc dù chỉ mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam từ năm 2022, Hiland đã thu hút được nhiều sự chú ý của người Việt. Với tầm nhìn dài hạn, Hiland đã đầu tư mạnh vào cải thiện chất lượng sản phẩm qua từng năm. Hãng mong muốn sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. 

>>> Quan tâm thêm: XE ĐẠP GIANT

Hiland - Thương hiệu đồng hành cùng mọi chặng đường
Hiland - Thương hiệu đồng hành cùng mọi chặng đường

Những sản phẩm của hãng Hiland bán chạy nhất

 • Xe đạp Hiland Slycan HIM015: Chúng không chỉ dừng lại là một chiếc xe thông thường, mà còn là một “tác phẩm đầy sáng tạo”.  Slycan HIM015 gây ấn tượng với thiết kế độc đáo, mới lạ và mạnh mẽ.
Hiland Slycan HIM015 với vẻ ngoài ấn tượng
Hiland Slycan HIM015 với vẻ ngoài ấn tượng
 • Xe đạp địa hình Hiland Herbert 27,5’’: dòng xe mang đến một diện mạo mới lạ, bắt mắt với thiết kế decal và màu sắc hiện đại. Chúng hứa hẹn sẽ trở thành công cụ đáng tin cậy để thể hiện phong cách của bạn. 
Lựa chọn Hiland Herbert 27,5’ cho những chuyến đi hằng ngày
Lựa chọn Hiland Herbert 27,5’ cho những chuyến đi hằng ngày
 • Xe đạp Touring Hiland Alfred: Với sự tinh tế của hãng Hiland, các chi tiết trên xe đều được thiết kế giúp tối thiểu ma sát cũng như lực cản của gió. Người đạp xe có thể nhanh chóng tăng tốc và tiết kiệm sức lực trong suốt chặng đường. 
Touring Hiland Alfred - sản phẩm nổi bật với thiết kế thanh thoát, tinh tế
Touring Hiland Alfred - sản phẩm nổi bật với thiết kế thanh thoát, tinh tế

Cách lựa chọn xe đạp chất lượng, phù hợp với bạn

 • Xem xét ngân sách: Xác định ngân sách của bạn và tìm hiểu về các tùy chọn giá cả. Đảm bảo rằng bạn có thể đầu tư vào một chiếc xe chất lượng và phù hợp với ngân sách của mình.
 • Tìm hiểu về đánh giá từ người dùng: Tìm hiểu ý kiến và đánh giá từ người dùng khác về loại xe bạn đang quan tâm. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chất lượng, hiệu suất và độ tin cậy của xe.
 • Nghiên cứu kỹ về mẫu xe: Trước khi mua, nên nghiên cứu và tìm hiểu về các mẫu xe. Đồng thời hãy tham khảo các đánh giá của người dùng khác để có quyết định mua xe đúng.

Siêu Thị Xe Đạp - địa chỉ uy tín cung cấp xe đạp chất lượng hãng Hiland

Siêu Thị Xe Đạp - nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe đạp danh tiếng HiLan tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm thú vị nhất. Cùng điểm qua những chính sách đặt biệt danh cho khách hàng sau đây:

 • Bảng giá chi tiết, minh bạch: Khách hàng sẽ không phải chi thêm bất kỳ khoản tiền bất hợp lý nào so với báo giá.
 • Chúng tôi luôn cam kết mang đến những chiếc xe đạp Hiland đáng tin cậy và an toàn cho người dùng. Đồng thời thỏa mãn các yêu cầu quốc tế về chất lượng và an toàn.
 • Bảo hành khung sườn lên đến 36 tháng và phụ tùng 12 tháng, mang đến sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối
 • Tặng gói phụ kiện trị giá hàng triệu đồng, bao gồm giá bình nước, khóa số, chân chống, chắn bùn,....
 • Hỗ trợ giao hàng miễn phí tận nhà trong vòng bán kính 10km
 • Bảo dưỡng xe miễn phí trọn đời, giúp bảo vệ xe của bạn lâu dài
Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị đáng tin cậy và uy tín cho khách hàng
Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị đáng tin cậy và uy tín cho khách hàng

Những câu hỏi liên quan

Chúng tôi đã tổng hợp lại những câu hỏi liên quan đến sản phẩm xe đạp Hiland. Hy vọng câu trả lời dưới đây sẽ giúp bạn phần nào được giải đáp mối bận tâm của mình. 
1.Thời điểm thích hợp để bảo dưỡng dòng xe đạp của Hiland?
Thời điểm bảo trì, bảo dưỡng xe đạp có thể sẽ khác nhau theo mức độ cũng như điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo bảo trì thường xuyên để xe hoạt động tốt và giảm thiểu rủi ro. 
2.Sử dụng xe đạp Hiland có những ưu điểm vượt trội nào?

 • Chinh phục mọi cung đường với sự đẳng cấp vượt trội
 • Thiết kế đẹp mắt, phù hợp với mọi độ tuổi
 • Sở hữu độ bền và chất lượng tuyệt vời
 • Mẫu mã, kiểu dáng đa dạng để bạn lựa chọn
Những câu hỏi liên quan đến dòng xe đạp của hãng Hiland
Những câu hỏi liên quan đến dòng xe đạp của hãng Hiland

Cách đặt mua xe tại Siêu Thị Xe Đạp?
Khách hàng có thể đặt hàng online qua trang web sieuthixedap.com hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline: 0845959888. Đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết cho khách hàng.
Với bài viết trên, chắc hẳn bạn đã hiểu hơn về sản phẩm xe đạp Hiland với những tính năng vượt trội. Hiland đã và đang nỗ lực phát triển với mục tiêu thúc đẩy di chuyển xanh và giảm ô nhiễm môi trường. Cùng chung tay với Siêu Thị Xe Đạp để góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ đặt hàng ngay hôm nay!
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/