0 0
0
No products in the cart.

XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
Giảm -14%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

18,490,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

18,490,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

17,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

17,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

16,490,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

16,490,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
Giảm -13%
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS

15,490,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS

15,490,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

16,800,000₫ 18,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

16,800,000₫ 18,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe máy điện Xmen chất lượng, giá tốt- Mách bạn địa chỉ bán

Trên con đường phát triển của xe điện, Xmen đã ghi dấu ấn với một danh tiếng vượt trội. Xe máy điện Xmen được biết đến là dòng xe chất lượng và được nhiều người ưa chuộng. Trong bài viết này, Siêu Thị Xe Đạp sẽ giúp bạn khám phá được những điểm nổi bật và lợi ích của mẫu xe này. Vì thế hãy tham khảo và bỏ túi ngay những thông tin hữu ích dưới đây.

Giới thiệu về sản phẩm

Hiện nay, xe máy điện Xmen đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và ngày càng trở nên phổ biến. Dòng xe này mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Không chỉ vậy, mẫu xe khá thân thiện và góp phần bảo vệ môi trường. Với sự phát triển của công nghệ, Xmen tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe máy điện. 

Các thương hiệu sản phẩm tại Siêu Thị Xe Đạp

Siêu Thị Xe Đạp hiện đang cung cấp các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng sau đây:

 • Dibao: Một thương hiệu xe điện đến từ Đài Loan được nhiều người ưa chuộng. Hãng xe này đã khẳng định là một trong những hãng xe điện hàng đầu trên toàn cầu.
 • Osakar: Là một trong những thương hiệu xe điện hàng đầu tại Nhật Bản. Thương hiệu này đã xây dựng một danh tiếng đáng tin cậy bằng cách cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, tích hợp công nghệ tiên tiến.
Osakar  - Thương hiệu hàng đầu với chất lượng và công nghệ tiên tiến
Osakar  - Thương hiệu hàng đầu với chất lượng và công nghệ tiên tiến

Những mẫu bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp

Độ hot của dòng xe máy điện Xmen chưa bao giờ giảm kể từ khi ra mắt thị trường. Chính vì thế, rất nhiều người quan tâm đến sản phẩm này. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp đến quý khách hàng những mẫu xe bán chạy nhất tại cửa hàng:

 • Xe Dibao Jeek One: Đây là một mẫu xe luôn dẫn đầu trong danh sách những xe máy điện được yêu thích nhất. Dòng xe này có vẻ ngoài cá tính và phá cách, cùng với động cơ mạnh mẽ. 
Dibao Jeek One - Sự lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng
Dibao Jeek One - Sự lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng
 • Xe Xmen Osakar Pro 2 giảm xóc: Dòng xe này đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng nhờ những cải tiến hiện này. Bên cạnh đó nó có sự đa dạng màu sắc, vì thế bạn có thể tùy chọn theo sở thích và phong cách riêng của mình. 
 • Xe máy điện DK Xman One: Dòng xe được thiết kế mang đậm tính thể thao, năng động và sự mạnh mẽ. Đây là một lựa chọn đáng chú ý cho những người trẻ muốn thể hiện phong cách riêng.

>>> Xem thêm: XE MÁY ĐIỆN GOGO

Những kinh nghiệm mua xe cần biết

Có một số kinh nghiệm quan trọng mà bạn nên biết để có được một trải nghiệm mua sắm tốt nhất. Hãy tham khảo ngay những lưu ý dưới đây:
Nghiên cứu sản phẩm: Trước khi mua, hãy nghiên cứu kỹ về mẫu xe mà bạn muốn mua. Điều này giúp bạn đánh giá xem xe có phù hợp với nhu cầu và mong đợi của bạn không.

Làm thế nào để mua sản phẩm tốt với mức giá phù hợp?
Làm thế nào để mua sản phẩm tốt với mức giá phù hợp?
 • Kiểm tra chất lượng: Bạn hãy kiểm tra kỹ chất lượng của xe trước khi mua. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu thử xe trước khi quyết định mua.
 • Xem xét giá trị và giá cả: Xem xét giá cả, tính năng và hiệu suất để đảm bảo bạn nhận được sự cân đối giữa chất lượng và giá trị.

Mua sản phẩm chính hãng ở đâu?

Nếu bạn muốn mua xe máy điện Xmen chất lượng và nhiều ưu đãi, hãy đến ngay Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị uy tín và đáng tin cậy trên thị trường. Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên mua sản phẩm của chúng tôi:

 • Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng 100%
 • Cam kết mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường
 • Hợp đồng rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng
 • Minh bạch trong quá trình mua bán
 • Hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng
Siêu Thị Xe Đạp - Địa chỉ uy tín trên thị trường
Siêu Thị Xe Đạp - Địa chỉ uy tín trên thị trường

Những câu hỏi liên quan

Ngoài những vấn đề chia sẻ ở trên, Siêu Thị Xe Đạp sẽ giải đáp những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhiều. Bạn hãy tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

Vì sao nên mua xe máy điện Xmen chính hãng?

Có một số lý do tại sao nên mua sản phẩm chính hãng như sau:

 • Bảo vệ môi trường
 • Tiết kiệm chi phí vận hành
 • Hiệu quả năng lượng
 • Thiết kế đa dạng
 • Độ an toàn
 • Độ tin cậy

Làm thế nào để bảo dưỡng xe đúng cách?

Để bảo dưỡng xe đúng cách và duy trì hiệu suất tốt, bạn có thể tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Kiểm tra định kỳ
 • Sạc pin đúng cách
 • Bảo dưỡng hệ thống phanh
 • Vệ sinh định kỳ
 • Kiểm tra lốp xe

Ngoài ra, nếu có bất kỳ vấn đề hoặc nghi ngờ nào về xe, hãy liên hệ với đại lý để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Dịch vụ hậu mãi của Siêu Thị Xe Đạp có tốt không?

Siêu Thị Xe Đạp luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cả trong và sau khi bán hàng. Dưới đây là một vài dịch vụ hậu mãi hiện có của cửa hàng chúng tôi:

 • Cung cấp chính sách bảo hành
 • Dịch vụ sửa chữa
 • Cung cấp linh kiện và phụ tùng
 • Tư vấn và hỗ trợ khi gặp sự cố
Siêu Thị Xe Đạp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng
Siêu Thị Xe Đạp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng

Xe máy điện Xmen là phương tiện lý tưởng cho việc di chuyển và bảo vệ môi trường. Nếu bạn đang dự định muốn mua sản phẩm này, hãy tin tưởng và lựa chọn Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/