0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT BUNNY 12"
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT BUNNY 16"
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT LOVE 12"
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT ROBOT 16"
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT SPACEBOY 16"
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT SPACEBOY 12
Giảm -6%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT KITTEN 20"
Giảm -18%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT PRINCESS 16"
Giảm -14%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT PRINCESS 12"
Giảm -16%
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT SLX 26-01
Giảm -21%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-05
Giảm -14%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-02
Giảm -14%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 24-04
Giảm -5%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT NEO 20-03
Giảm -4%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT GN 06-20
Giảm -5%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 20-04
Giảm -3%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 20-05
Giảm -4%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT NEO 20-02
Giảm -4%
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-03
Giảm -5%
XE ĐẠP ĐUA THỐNG NHẤT RPD
Giảm -2%
XE ĐẠP ĐUA THỐNG NHẤT RPD

4,750,000₫ 4,890,000₫

XE ĐẠP ĐUA THỐNG NHẤT RPD

4,750,000₫ 4,890,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT CYPER
Giảm -3%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ THỐNG NHẤT BLADE
Giảm -3%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT MTB 26-02
Giảm -3%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY
Giảm -4%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

3,990,000₫ 4,190,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

3,990,000₫ 4,190,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT THE FLASH
Giảm -25%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT THE FLASH

3,490,000₫ 4,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT THE FLASH

3,490,000₫ 4,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"
Giảm -16%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

3,590,000₫ 4,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

3,590,000₫ 4,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

3,490,000₫ 4,090,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

3,490,000₫ 4,090,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"
Giảm -5%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

2,590,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

2,590,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"
Giảm -6%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

2,490,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

2,490,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"
Giảm -6%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

2,390,000₫ 2,550,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

2,390,000₫ 2,550,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD 24-01 2023
Giảm -7%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD 24-01 2023

2,590,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD 24-01 2023

2,590,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023
Giảm -7%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

2,490,000₫ 2,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

2,490,000₫ 2,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24 2023
Giảm -7%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24 2023

2,390,000₫ 2,590,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24 2023

2,390,000₫ 2,590,000₫

XE NAM THỐNG NHẤT
Giảm -8%
XE NAM THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NAM THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NỮ THỐNG NHẤT
Giảm -8%
XE NỮ THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NỮ THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26
Giảm -13%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

2,390,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

2,390,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24
Giảm -15%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

2,250,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

2,250,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

2,390,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

2,390,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601
Giảm -5%
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601

3,790,000₫ 3,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT MTB 26-07
Giảm -6%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH
Giảm -5%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

3,690,000₫ 3,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

3,690,000₫ 3,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26
Giảm -13%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

2,290,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

2,290,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 24-03
Giảm -3%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 24-03

2,590,000₫ 2,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 24-03

2,590,000₫ 2,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24
Giảm -21%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

2,290,000₫ 2,930,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

2,290,000₫ 2,930,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

2,490,000₫ 2,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

2,490,000₫ 2,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24
Giảm -12%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

2,390,000₫ 2,730,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

2,390,000₫ 2,730,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT BUNNY 12"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT BUNNY 16"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT LOVE 12"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT ROBOT 16"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT SPACEBOY 16"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT SPACEBOY 12

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT KITTEN 20"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 5km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT PRINCESS 16"

U ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng mũ bảo hiểm (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT PRINCESS 12"

U ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT SLX 26-01

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, dầu xích, chuông nhôm (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-05

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-02

khuyen-mai-8-3 (3)
ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 24-04

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa 4 số (trị giá 120.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT NEO 20-03

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT GN 06-20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 20-04

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT MTB 20-05

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT NEO 20-02

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM THỐNG NHẤT TE 16-03

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐUA THỐNG NHẤT RPD

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT CYPER

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ THỐNG NHẤT BLADE

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT MTB 26-02

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, khóa 4 số (trị giá 150.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT THE FLASH

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa số, giá bình nước (trị giá 150.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...)
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...)
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...)
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa 4 số, dầu xích (trị giá 150.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD 24-01 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE NAM THỐNG NHẤT

KM (1)
 

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE NỮ THỐNG NHẤT

KM (1)
 

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây, dầu xích (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH THỐNG NHẤT MTB 26-07

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số túi, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 24-03

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa 4 số (trị giá 120.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe Đạp Thống Nhất - Thương hiệu Việt Chất Lượng Quốc Tế

Trước khi xe máy được biết đến, Thống Nhất là thương hiệu xe đạp mà nhà nào Việt Nam cũng tin dùng. Cho đến hiện nay đây vẫn là dòng xe đạp thường xuất hiện trên mỗi con đường Việt. Cùng tìm hiểu thêm về xe đạp Thống Nhất đang được Siêu thị xe đạp phân phối chính hãng.

1. Giới thiệu về thương hiệu xe đạp Thống Nhất

Thống Nhất là thương hiệu xe đạp của người Việt với hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Sản phẩm đã ghi dấu trong lòng bao thế hệ Việt Nam nói riêng và bạn bè thế giới nói chung. “Uy tín” và “Chất lượng” là kim chỉ nam hàng đầu tạo nên hàng triệu mẫu xe đạp Thống Nhất. 

Xe đạp Thống Nhất
Xe đạp Thống Nhất

Những ưu điểm của xe đạp Thống Nhất

 • Chất lượng xây dựng: Xe đạp Thống Nhất được xây dựng với chất lượng cao, sử dụng vật liệu bền và chắc chắn như khung thép chất lượng cao. Điều này giúp xe đạp Thống Nhất có độ bền và độ tin cậy cao.

 • Thiết kế đa dạng: Xe đạp Thống Nhất có nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, từ xe đạp đường trường, địa hình đến xe đạp thành phố và xe đạp trẻ em. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy một mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của mình.

xe-dap-thong-nhat-1-1
Xe đạp Thống Nhất được xây dựng với chất lượng cao

 • Giá trị tốt: Xe đạp Thống Nhất cung cấp giá trị tốt cho người dùng. Với mức giá phù hợp với chất lượng và tính năng của xe, người dùng có thể sở hữu một chiếc xe đạp chất lượng mà không phải tốn quá nhiều chi phí.
 • Hiệu suất vận hành: Xe đạp Thống Nhất được trang bị hệ thống truyền động và bộ phanh chất lượng cao, giúp tăng hiệu suất vận hành và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Hệ thống truyền động Shimano và bộ phanh đĩa hoặc phanh V của Thống Nhất đều được thiết kế để cung cấp trải nghiệm điều khiển tốt và phản hồi nhanh chóng.

xe-dap-thong-nhat-2-1
Hệ thống truyền động Shimano và bộ phanh đĩa

2. Chất lượng xe đạp Thống Nhất

Các mẫu xe Thống Nhất được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đáng chú ý. Dù mức giá rẻ nhưng chất lượng là không thể bàn cãi.

Thiết kế tương thích với vóc dáng người Việt

Các mẫu xe Thống Nhất đã được nghiên cứu và thiết kế theo sắc vóc người Việt. Nhờ vậy người dùng sẽ luôn cảm thấy thoải mái và vừa vặn. Không giống một số dòng nhập khẩu châu  u thiết kế khung có phần cao hơn so với thể chất người Việt.

Xưởng sản xuất được giám sát nghiêm ngặt theo dây chuyền công nghệ cao
Xưởng sản xuất được giám sát nghiêm ngặt theo dây chuyền công nghệ cao

Trang bị groupset từ thương hiệu Shimano Đài Loan

Chính vì điều này đã giúp bộ truyền tải động lực trơn tru và êm ái. Có thể thấy các linh kiện quan trọng của xe đạp Thống Nhất đều được nhập khẩu từ thương hiệu nổi tiếng. 
Hệ thống phanh đĩa an toàn
Phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau. Từ đó tạo nên động lực chủ động khi di chuyển trên các cung đường offroad.

3. Các dòng xe đạp Thống Nhất

Hiện nay, xe đạp của công ty Thống Nhất có 3 dòng chính. Chủ yếu hướng đến loại xe phổ thông thường dùng trên đường phố.

Xe đạp thể thao Thống Nhất

Là dòng xe thể thao mạnh mẽ, chắc chắn đi được trên nhiều cung đường khác nhau. Khung sườn thép cứng cáp tuy nhiên có trọng lượng hơi nặng. Xe có bộ chuyển động Shimano 21 tốc độ, trang bị đèn pha trước và đèn hậu sau thích hợp cho những chuyến dã ngoại.

>>> Có thể bạn quan tâm: XE ĐẠP GALAXY

Xe đạp đường phố Thống Nhất

Hiện nay Thống Nhất đang cung cấp gần 20 mẫu xe thể thao khác nhau. Đây là những mẫu xe có thiết kế đặc trưng dành riêng cho việc di chuyển trên đường bằng phẳng. Đây là dòng xe bán chạy nhất tại hệ thống Siêu thị xe đạp. Xe phù hợp cho các bạn nữ đi học, hoặc các bà các mẹ đi chợ, đi chơi,...
Mẫu xe đường phố nổi bật phải kể đến:

 • Xe đạp Thống Nhất Autumn 24 có kệ để chân, chắn lưới cho trẻ. Chân chống chữ U chắc chắn, chống đổ.
 • Xe đạp mini Thống Nhất Urban City 24 hiện đại, bắt mắt, dẫn đầu xu hướng 2023. 
 • Xe đạp mini Thống Nhất New 26 rất được người dùng ưa chuộng. Thiết kế tinh tế, sử dụng chất liệu da cao cấp bền đẹp với thời tiết Việt Nam.

Xe đạp trẻ em Thống Nhất

Nhiều kiểu dáng, thiết kế và được phân riêng ra thành 2 dòng cho bé trai và bé gái. Vật liệu an toàn, thiết kế định hình tư thế giúp các bé ngồi thoải mái. Thống Nhất luôn đồng hành cùng trẻ trong những trải nghiệm tuổi thơ.

Bộ sưu tập xe đạp trẻ em mới nhất của Thống Nhất
Bộ sưu tập xe đạp trẻ em mới nhất của Thống Nhất

Mẫu xe cho bé gái bạn có thể tham khảo: Thống Nhất Princess, Kitten, Neo. Đối với các bé trai nên mua model: TE hoặc MTB.

4. Những mẫu xe đạp Thống Nhất phổ biến trên thị trường

Một số mẫu xe bán chạy nhất tại Siêu thị xe đạp:

 • Xe đạp thể thao Thống Nhất Panther 24 03 dành cho học sinh. Thiết kế đẹp, bền bỉ có baga chắn bùn. Vành bánh xe 24 Inch thích hợp cho người có chiều cao từ 1m40 đến 1m65.
 • Xe đạp thể thao Thống Nhất MTB 26 05 cải tiến từ mẫu 05LD mới khung tròn chắc chắn, bộ chuyển động 21 tốc độ.
 • Xe đạp thành phố Thống Nhất Autumn 24 cực nổi bật với thiết kế đơn giản, đẹp mắt và nhiều tính năng tiện dụng.
 • Xe đạp mini thành phố Thống Nhất Urban City 24 tinh tế được nhiều bạn nữ ưa chuộng.
 • Xe đạp trẻ em Thống Nhất Neo 20 03 20 inch được nhiều cha mẹ lựa chọn cho con gái
 • Xe đạp trẻ em Thống Nhất MTB 20 05 là món quà mà các bé trai rất thích
Xe đạp thể thao Thống Nhất MTB được nhiều bạn trẻ lựa chọn
Xe đạp thể thao Thống Nhất MTB được nhiều bạn trẻ lựa chọn

5. Kinh nghiệm chọn mua xe đạp Thống Nhất

Nếu muốn phân biệt xe đạp Thống Nhất hàng chuẩn, hãy để ý những chi tiết dưới đây:

 • Dòng chữ THONGNHAT  phải được dập chìm rõ ràng, sắc nét trên ống cổ và ống đứng, không phải in dán. Phía dưới dòng chữ ở ống cổ phải có tem THONGNHAT SINCE 1960.
 • Tem công nghệ không bong, tróc; ống dưới đuôi có địa chỉ trang web thương hiệu. Bộ tem này không thể bóc bằng tay thường.
 • Yên xe cũng được in logo TN kèm dòng chữ Thong nhat.
 • Có phiếu kiểm định của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội
 • Có phiếu bảo hành chính hãng có thông tin trụ sở, nhà sản xuất, phòng kinh doanh,...
 • Có tem chống hàng giả do Bộ Công thương ban hành hiện chữ “Thống Nhất” và “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA”.

6. Mua xe đạp Thống Nhất ở đâu?

Cách 1: Mua hàng trực tiếp
Đến trực tiếp Showroom của Siêu thị xe đạp trên cả nước để được tư vấn trực tiếp. Lựa chọn mẫu xe bạn yêu thích, thanh toán và tự lấy hàng hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển về nhà.
Cách 2: Mua hàng trực tuyến
Lên Website: sieuthixedap.com chọn mẫu mã hoặc tra mẫu trên thanh tìm kiếm. Lựa chọn màu sắc, số lượng và bấm thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Thêm mã giảm giá nếu có, điền thông tin nhận hàng và lựa chọn hình thức thanh toán. 
Hệ thống sẽ thông báo đơn hàng thành công. Sau đó có nhân viên chăm sóc liên hệ xác nhận đơn hàng và vận chuyển cho bạn.

Mua xe đạp chính hãng giá ưu đãi chưa từng có
Mua xe đạp chính hãng giá ưu đãi chưa từng có

7. Giải đáp thắc mắc về xe đạp Thống Nhất

Để có thể chọn được mẫu xe ưng ý, hãy gửi thắc mắc của bạn đến cho chúng tôi. Siêu thị xe đạp sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến dòng xe này.
Siêu thị xe đạp có đầy đủ màu sắc xe không?
Quý khách muốn chọn màu xe có thể vào trang chủ tìm kiếm sản phẩm. Truy cập trực tiếp vào sản phẩm sẽ thấy hiển thị “Màu sắc” hiện có. Chúng tôi nhập đầy đủ các màu theo model của nhà sản xuất. 
Xe đạp Việt Nam thì chất lượng có được bằng hàng nhập khẩu không?
Không thể so sánh riêng Thống Nhất và xe đạp nhập khẩu nói chung. Bởi vì xe nhập khẩu cũng có nhiều loại chất lượng khác nhau. Tuy nhiên so với những mẫu xe có cùng tầm giá thì xe Thống Nhất có chất lượng không thể bàn cãi. 
Xe đạp thể thao Thống Nhất giá thế nào?
Mức giá của xe đạp thể thao Thống Nhất ở tầm trung, gần như là rẻ nhất thị trường. Chỉ từ 2 triệu trở lên là bạn đã có thể mua được xe đạp thể thao Thống Nhất.

SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/