0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 26"
Giảm -34%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 26"

3,090,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 26"

3,090,000₫ 4,750,000₫

Xe ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 24"
Giảm -34%
Xe ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 24"

3,090,000₫ 4,750,000₫

Xe ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 24"

3,090,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19T 26" 2023
Giảm -32%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2023
Giảm -31%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2023

3,390,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2023

3,390,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200
Giảm -16%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

4,100,000₫ 4,920,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

4,100,000₫ 4,920,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M10
Giảm -16%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M10

4,890,000₫ 5,880,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M10

4,890,000₫ 5,880,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 26"
Giảm -22%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 26"

3,850,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 26"

3,850,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2023
Giảm -34%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2023

3,090,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2023

3,090,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2022
Giảm -32%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2022

3,350,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2022

3,350,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP GALAXY A5-27.5 2021
Giảm -19%
XE ĐẠP GALAXY A5-27.5 2021

4,090,000₫ 5,100,000₫

XE ĐẠP GALAXY A5-27.5 2021

4,090,000₫ 5,100,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML235 2021
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML235 2021

5,090,000₫ 6,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML235 2021

5,090,000₫ 6,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150 2022
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150 2022

4,290,000₫ 5,390,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150 2022

4,290,000₫ 5,390,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150T
Giảm -20%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150T

4,300,000₫ 5,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150T

4,300,000₫ 5,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35
Giảm -19%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY XC10
Giảm -19%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY XC10

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY XC10

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2021
Giảm -35%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2021

3,050,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2021

3,050,000₫ 4,750,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2021
Giảm -27%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2021

3,350,000₫ 4,590,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2021

3,350,000₫ 4,590,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M30
Giảm -9%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M30

5,290,000₫ 5,850,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M30

5,290,000₫ 5,850,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-24 2023
Giảm -31%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-24 2023

3,390,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-24 2023

3,390,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 24
Giảm -12%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 24

3,800,000₫ 4,350,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 24

3,800,000₫ 4,350,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 27,5
Giảm -9%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 27,5

4,700,000₫ 5,190,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 27,5

4,700,000₫ 5,190,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19 2021

3,100,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19 2021

3,100,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY AT10
Giảm -5%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY AT10

7,700,000₫ 8,190,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY AT10

7,700,000₫ 8,190,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP300
Giảm -16%
XE ĐẠP GALAXY LP300

4,200,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP300

4,200,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP400
Giảm -15%
XE ĐẠP GALAXY LP400

4,400,000₫ 5,190,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP400

4,400,000₫ 5,190,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
Xe ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY T5T 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19T 26" 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 5km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M10

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GALAXY A5-27.5 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML235 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY ML150T

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY XC10

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY MT16 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-26 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M30

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY A5-24 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY CT9 27,5

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY TH19 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY AT10

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GALAXY LP300

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GALAXY LP400

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe Đạp Galaxy  chính hãng giá tốt- đặt mua ngay hôm nay

Galaxy được ví như cái tên vụt sáng nhanh chóng trong thị trường xe đạp. Các mẫu xe đạp Galaxy rất được ưa chuộng trong phân khúc phổ thông, có ưu thế lớn về giá cả và chất lượng.

1. Giới thiệu về thương hiệu xe đạp Galaxy

Dòng xe Galaxy có tuổi đời không quá lâu và bắt đầu thành lập từ năm 2013 tại Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn tên tuổi của dòng xe này đã được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á. Sau đó là đến thị trường Bắc  u, Nam Mỹ, Trung Đông và Nga. Ở Việt Nam người dùng hay nhắc đến dòng xe này với cái tên xe đạp GLX.

Thương hiệu GLX cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam
Thương hiệu GLX cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam

2. Ưu điểm nổi bật của xe đạp Galaxy

Galaxy hướng đến khách hàng phổ thông với mức giá chỉ từ 3 triệu trở lên. Với tầm tài chính đó, những ưu điểm và tính năng của xe đạp GLX là không thể chê được.

Thiết kế hiện đại hướng đến sự trẻ trung

Xu hướng thiết kế của xe Galaxy trẻ trung và thời thượng nên được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Xe có nhiều tông màu bắt mắt, đa dạng kiểu dáng thích hợp cho nhiều mục đích. Có những mẫu xe đua, xe địa hình riêng và có cả các mẫu xe phù hợp đi chơi, đi học.

Chất lượng cao chuẩn châu Âu

Xe đạp GLX có công nghệ phát triển riêng với khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo chuẩn châu  u. Khung xe sử dụng hợp kim nhôm không mối hàn do đó trọng lượng nhẹ, chịu lực tốt và tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó còn được sử dụng hệ thống sơn Ransburg của Nhật Bản giúp màu bền đẹp theo thời gian.

Cấu hình mạnh mẽ, chắc chắn của dòng xe Galaxy
Cấu hình mạnh mẽ, chắc chắn của dòng xe Galaxy

Xe sử dụng bộ truyền động Shimano nổi tiếng từ Đài Loan giúp kiểm soát tốc độ tốt. Lốp và hệ thống xăm được đánh giá chất lượng ngang ngửa xe địa hình Giant. Lốp to với diện tích tiếp xúc đường tương đối lớn với nhiều gai nhỏ. 

Phụ kiện đa dạng, sẵn có, dễ dàng lắp ráp

Nhà sản xuất bán 2 loại gồm xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp, đã hoàn thiện 70%. Do đó bạn hoàn toàn có thể lựa chọn loại xe tự ráp theo ý muốn tại của hàng chính hãng của Galaxy. Người dùng có thể thoải mái tự chọn màu sắc chất lượng và các loại phụ tùng đi kèm theo. Cũng vì vậy đây là dòng xe cực dễ kiếm linh kiện khi cần thay thế, sửa chữa.

Giá thành hợp lý

Xe Galaxy phù hợp với túi tiền của hầu hết khách hàng. Chỉ cần với một số tiền nhỏ bạn đã có thể sắm ngay cho mình một mẫu xe thể thao vô cùng đẳng cấp.

3. Các dòng xe đạp Galaxy

Galaxy mạnh nhất về dòng xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp đường phố. Mỗi loại xe có một ưu thế riêng.

Xe đạp địa hình Galaxy

Xe địa hình Galaxy thiết kế hầm hố, cá tính có ưu thế về tốc độ. Xe sử dụng linh kiện xịn có độ bền cao, thích hợp cho việc luyện tập, thử thách nhiều cung đường.

Mẫu xe Galaxy địa hình
Mẫu xe Galaxy địa hình

Xe đạp đua Galaxy

Dòng xe đua GLX hướng tới khách hàng tầm trung, mạnh mẽ và chắc chắn. Đây là con xe phù hợp cho những biker chuyên nghiệp, sẵn sàng tham gia nhiều giải đấu.

Xe đạp đường phố Galaxy

Xe touring Galaxy có thiết kế nhẹ nhàng thanh thoát phù hợp với các bạn trẻ thích vận động. Các bạn học sinh, sinh viên hoàn toàn có thể sử dụng mẫu xe này để di chuyển và dạo phố.

>>> Xem thêm: XE ĐẠP ASAMA

4. Những mẫu xe đạp Galaxy bán chạy nhất

Dưới đây là 05 mẫu xe đạp GLX bán chạy nhất trong năm 2023 bạn có thể tham khảo:

 • Xe đạp địa hình Galaxy MT16 là mẫu xe đã bán ra hơn triệu chiếc kể từ ngày ra mắt. Sản phẩm gây ấn tượng bởi thiết kế đẹp, sắc nét và tinh tế. Phần thụt trước của xe làm từ lo xo cao cấp giúp chuyển động mượt mà và êm ái.
 • Xe đạp đường phố Galaxy RL200 rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Chắc hẳn bạn đã nhìn thấy mẫu RL200 một lần trên đường. Xe chỉ có trọng lượng 9kg siêu nhẹ được rất nhiều người lựa chọn làm phương tiện di chuyển trong thành phố.
 • Xe đạp địa hình Galaxy TH19T 2023 mới ra mắt nhưng đã được đông đảo người dùng đón nhận. Xe phù hợp với người từ 1m50 đến 1m70 có nhu cầu luyện tập thể thao hàng ngày. Không những thế xe còn trang bị lốp Chaoyang 24 x 1.95 nhiều gai tăng độ bám khi đổ đèo.
 • Xe đạp thể thao Galaxy ML200 có kiểu dáng truyền thống, đơn giản tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ. Xe có trọng lượng 13kg thích hợp với những bạn có vóc dáng nhỏ bé từ 1m55 trở lên.
 • Xe đạp thể thao Galaxy ML220 bản cho nữ nhẹ nhàng, kiểu dáng thanh mảnh dễ dàng điều chỉnh nặng nhẹ.
Mẫu xe Galaxy địa hình mới ra mắt
Mẫu xe Galaxy địa hình mới ra mắt

5. Mách bạn kinh nghiệm chọn mua xe đạp Galaxy

Để tìm được chiếc xe Galaxy hoàn hảo với bạn thì phải lưu ý chọn vật liệu khung xe phù hợp. Mỗi dòng xe đạp của Galaxy được làm từ các loại chất liệu khác nhau. Mỗi loại sẽ có những đặc tính riêng khiến giá cả, trọng lượng và cảm giác khi trải nghiệm khác nhau. Nhôm sẽ tạo ra một chiếc GLZ nhẹ và cứng với giá thành rẻ hơn so với làm từ carbon. Tuy nhiên không được dễ chịu và êm như carbon.

6. Mua xe đạp Galaxy ở đâu

Bạn hoàn toàn có thể mua xe đạp GLX chính hàng tại showroom của Siêu thị Xe đạp trên toàn quốc. Hoặc đặt hàng trực tiếp qua website: https://sieuthixedap.com/. Chọn mẫu bạn yêu thích, bấm đặt hàng và xác nhận thanh toán. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hàng và giao đến tận nhà bạn.

7. Giải đáp thắc mắc về xe đạp Galaxy

Dưới đây là tổng hợp một số quan tâm của khách hàng khi chọn mua xe đạp GLX Galaxy tại Siêu thị điện máy.
1.Nữ đi xe Galaxy được không?
Galaxy có rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng thích hợp cho các bạn nữ. Tùy chiều cao bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được mẫu xe phù hợp ví dụ như các dòng Galaxy ML.
2.Tôi muốn biết thông số chi tiết của từng mẫu xe?
Tại website của Siêu thị xe đạp cập nhật đầy đủ và chi tiết thông số kỹ thuật của từng sản phẩm. Khách hàng hoàn toàn có thể ấn vào sản phẩm mình đang quan tâm, đọc mô tả hoặc gọi điện trực tiếp hotline để được giải đáp.
3.Xe đạp Galaxy có phải hàng chính hãng?
Các dòng xe đạp GLX Galaxy tại Siêu thị xe đạp cam kết chính hãng nhập khẩu trực tiếp.

Cần đặt mua xe đạp chính hãng giá tốt, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Tự tin rằng, với nhiều năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng tận tâm. Siêu thị của chúng tôi sẽ đem tới sự hài lòng nhất định cho khách hàng khó tính. Mọi thông tin, liên hệ ngay:

SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/