0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605
Giảm -22%
XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

4,790,000₫ 6,200,000₫

XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

4,790,000₫ 6,200,000₫

XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604
Giảm -20%
XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

3,990,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

3,990,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA ESSENCE 20 (PU20)
Giảm -24%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA BREEZE 20 (2002)
Giảm -27%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA BREEZE 20 (2002)

2,990,000₫ 4,100,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S
Giảm -19%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

2,800,000₫ 3,490,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

2,800,000₫ 3,490,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601
Giảm -22%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

3,890,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

3,890,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401
Giảm -23%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,790,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,790,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)
Giảm -20%
XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

5,600,000₫ 7,000,000₫

XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

5,600,000₫ 7,000,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"
Giảm -23%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,190,000₫ 6,750,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,190,000₫ 6,750,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C
Giảm -20%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,490,000₫ 8,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,490,000₫ 8,200,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701
Giảm -17%
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

3,790,000₫ 4,600,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701

3,790,000₫ 4,600,000₫

XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)
Giảm -25%
XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

3,890,000₫ 5,200,000₫

XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

3,890,000₫ 5,200,000₫

XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)
Giảm -19%
XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

3,900,000₫ 4,850,000₫

XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

3,900,000₫ 4,850,000₫

XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA ESSENCE 20 (PU20)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA BREEZE 20 (2002)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, khóa số, dầu số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Dầu xích, giá bình nước, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe đạp Asama- lựa chọn được nhiều người tin dùng review

Asama là thương hiệu xe đạp phổ thông nổi tiếng đã xuất hiện hơn 70 năm trên thị trường. Xe đạp Asama đa dạng đáp ứng nhiều lứa tuổi, thích hợp đi dạo thành phố, dã ngoại, xe đua, địa hình,...

1. Giới thiệu về thương hiệu xe đạp Asama

Xe Asama bắt đầu được sản xuất từ năm 1954 tại Đài Loan. Hiện nay đây đã là tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe đạp. Nhà máy Asama Việt Nam đầu tiên được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2000. Nhờ đó giúp người dùng Việt trải nghiệm dòng xe chất lượng với giá thành phải chăng.

Xe đạp Asama đa dạng từ thể thao cá tính đến đường phố nhẹ nhàng
Xe đạp Asama đa dạng từ thể thao cá tính đến đường phố nhẹ nhàng

Các dòng xe đạp mà Asama phân phối cực đa dạng: xe địa hình, xe đường trường, xe trẻ em, xe dã ngoại, xe thành phố,...Chất lượng xe được kiểm chứng bởi nhiều tổ chức như JSI, CSPA (Nhật Bản).

 

Không những sản xuất và lắp ráp xe đạp, thương hiệu xe đạp Asama còn nghiên cứu sản xuất và phân phối linh kiện, phụ tùng xe đạp trên toàn thế giới dưới cái tên là nhà sản xuất OEM. 

Những thành tựu nổi bật của Asama

 • Năm 2004: Thương hiệu Asama khai trương xưởng sản xuất xe đạp đầu tiên tại Việt Nam. 

 • Từ 2005 - nay: Hãng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và chứng nhận quốc tế về chất lượng như DNV ISO 9001 của Na-Uy (Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng). CPSC của Nhật Bản (Chứng nhận An toàn sản phẩm tiêu dùng). 

2-1-1

Asama được chứng minh chất lượng thông qua giải thưởng, chứng nhận danh giá

Những ưu điểm của xe đạp Asama

 • Chất lượng xây dựng: Xe đạp Asama được xây dựng với chất lượng cao, sử dụng vật liệu bền và chắc chắn như khung nhôm, thép carbon hoặc thép chất lượng cao. Điều này giúp xe đạp Asama có độ bền và độ tin cậy cao.

 • Thiết kế thẩm mỹ: Xe đạp Asama có thiết kế thẩm mỹ, tinh tế và hiện đại. Các mẫu xe có kiểu dáng đẹp mắt và đa dạng, từ xe đạp đường trường, địa hình đến xe đạp gấp, phù hợp với nhiều phong cách và sở thích của người dùng.

xe-dap-asama-2
Xe đạp Asama được xây dựng với chất lượng cao

 • Hiệu suất vận hành: Xe đạp Asama được trang bị hệ thống truyền động và bộ phanh chất lượng cao, giúp tăng hiệu suất vận hành và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Hệ thống truyền động Shimano và bộ phanh đĩa hoặc phanh V của Asama đều được thiết kế để cung cấp trải nghiệm điều khiển tuyệt vời và phản hồi nhanh chóng.
 • Đa dạng lựa chọn: Asama cung cấp nhiều dòng xe đạp khác nhau, từ xe đạp đường trường, địa hình, thành phố cho đến xe đạp gấp và xe đạp trẻ em. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy một mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của mình.

xe-dap-asama-1
Asama cung cấp nhiều dòng xe đạp khác nhau

2. Công nghệ nổi bật của xe đạp Asama

Các mẫu xe Asama được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đáng chú ý.

Khung sườn hợp kim nhôm ALT6T

Khung sườn nhập khẩu chất lượng cao tạo đã được xử lý nhiệt. Nhờ đó làm tăng sức chịu lực và đem lại độ bền cao. Thiết kế khung sườn đảm bảo được 3 cơ chế chính:

 • Phuộc xe luôn trong trạng thái ổn định cân bằng
 • Hạn chế va chạm cơ học bên trong
 • Giảm sóc ở mức tối đa

Ống sườn sản xuất theo công nghệ Hydrotube

Giúp giảm trọng lượng cho xe bởi công nghệ tính toán chính xác khu vực cần gia tăng cường độ chịu lực. Nhờ ép thủy lực Hydrotube giúp tùy chỉnh hình dạng ống sườn.

Thiết kế khung xe không tì vết của Asama
Thiết kế khung xe không tì vết của Asama

Mối hàn FW Tech

Công nghệ hàn phẳng với kỹ thuật phức tạp tạo nên thiết kế mượt mà giống khung sườn làm từ carbon. Đồng thời gia tăng độ chắc chắn của mối hàn so với cách hàn truyền trống.

Phanh thắng V-Break

Má phanh làm bằng cao su và thép không gỉ cải thiện hiệu suất giúp người dùng làm chủ tốc độ. Cao su giúp bám đường tốt hơn đảm bảo an toàn cho người dùng. 

>>> Xem thêm: XE ĐẠP HILAND

Bộ chuyển tốc Shimano

Xử lý tốt các đoạn đường phức tạp, gồ ghề,...một cách linh hoạt và dễ dàng giúp người dùng làm chủ tốc độ. Đây là thương hiệu nổi tiếng được nhiều hãng xe đạp dùng như Galaxy, Giant,...

3. Các dòng xe đạp Asama

Dưới đây là các loại xe đạp Asama, bạn có thể tham khảo để nắm bắt:

Xe đạp đường phố Asama

Mẫu đường phố của Asama thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng với nhiều tông màu thích hợp cho cả nam và nữ. Yên xe DDK mềm mại thoải mái khi đi làm, đi chơi. Lốp xe kích thước vừa 24” phù hợp với di chuyển trong phố với tốc độ vừa phải. Ngoài ra, mã Asama Essence còn có giỏ xe lớn và gác baga tiện dụng.

Mẫu xe đường phố đơn giản và tiện lợi với nhiều màu sắc
Mẫu xe đường phố đơn giản và tiện lợi với nhiều màu sắc

Xe đạp đua Asama

Xe đua Asama Road Performance bền bỉ và được trang bị động cơ trợ lực tốt hơn các dòng khác. Phần lốp đặc không cần bơm kết hợp với bánh xe cao giúp tăng vận tốc, tiết kiệm sức. Mức giá của các mẫu xe đua đường trường thường dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. 

Xe đạp địa hình Asama

Ở dòng xe này, Asama chú trọng vào độ bền cao hơn, thích hợp cho những đoạn đường khó nhằn, nhiều vật cản. Khung bánh nhỏ hơn, lốp xe bơm và to hơn. Các đường ẩn dây tích hợp theo công nghệ Internal Routing tăng tính thẩm mỹ và vẫn mượt mà. 

Xe đạp trẻ em Asama

Xe thích hợp cho trẻ từ 4 đến 8 tuổi, có thêm bánh phụ giúp bé ngồi vững nếu cần. Kiểu dáng bắt mắt, nhiều màu sắc cho bé lựa chọn. Lốp Kenda 18” x 1.75” vận hành êm ái. Bạn có thể chọn cho bé các model xe như: Essence 20 (PU20), Asama Kid,...

4. Các mẫu xe đạp thương hiệu Asama bán chạy nhất

Dựa theo doanh thu Asama tại Siêu thị xe đạp, có thể thấy những mẫu dưới đây là được ưa chuộng nhất:

 • Xe đạp thể thao Asama MTB 2605
 • Xe đạp thể thao Asama MTB 2604
 • Xe đạp thể thao Asama TRK FL2601
 • Xe đạp học sinh Asama FL2601
 • Xe đạp học sinh Asama BR2402
 • … 
Mẫu xe đạp Asama mới ra mắt nhận được nhiều sự quan tâm
Mẫu xe đạp Asama mới ra mắt nhận được nhiều sự quan tâm

 

 • Xe đạp Asama AMT 01: Đây là mẫu xe được hãng sản xuất dành cho trẻ em, bánh xe kích thước 20 inch, sở hữu màu sắc bắt mắt, thiết kế đẹp dễ sử dụng. 

 • Xe đạp Asama Warrior: Kiểu dáng đơn giản, thích hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Từ học sinh đi học tới người cao tuổi cần mua xe để đi lại gần, tập thể dục. 

 • Xe đạp Asama MTB 2604: Mẫu xe này sở hữu thiết kế năng động, phù hợp với người dùng có cá tính nổi bật, yêu thích hoạt động thể thao, giải trí. 

2-2-1

Xe đạp Asama MTB 2604

5. Kinh nghiệm chọn mua xe đạp Asama chuẩn nhất

Dưới đây là những kinh nghiệm bạn cần có khi mua xe đạp, không chỉ riêng khi mua xe của thương hiệu Asama:

 • Đầu tiên cần lựa chọn địa chỉ lớn, uy tín, nhà bán hàng tốt mới đem lại sản phẩm chuẩn
 • Chọn loại xe, dòng xe phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân
 • Chọn kích cỡ xe đúng theo thể chất, lựa chọn theo chiều cao là hợp lý nhất
 • Kiểm tra kỹ chất lượng xe, giấy tờ, thời hạn bảo hành

6. Mua xe đạp Asama ở đâu tốt nhất

Những mẫu xe Asama chính hãng đều được phân phối trực tiếp tại Siêu thị xe đạp, đầy đủ hóa đơn và giấy tờ xuất xứ. Không chỉ cung cấp xe đạp, đây còn là nơi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hàng đầu. 

Địa chỉ mua xe đạp uy tín, giá tốt nhất
Địa chỉ mua xe đạp Asama uy tín, giá tốt nhất
 • Luôn đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng cập nhật mới nhất!
 • Chất lượng xe đảm bảo 100%, cam kết theo đúng tiêu chuẩn và thông số của nhà sản xuất
 • Chi nhánh showroom rộng khắp, thoải mái xem hàng trực tiếp
 • Nhân viên tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tình
 • Chính sách bảo hành 12 tháng với khung sườn và các bộ phận khác

7. Giải đáp thắc mắc về xe đạp Asama

Asama là dòng xe đạp phổ thông giá rẻ chất lượng tốt mà bạn có thể yên tâm sử dụng. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào liên quan đến dòng xe đạp này hãy liên hệ với Siêu thị xe đạp để được hỗ trợ. 
Đã từng mua xe Asama rất ổn và tôi đang muốn mua cho con trai 6 tuổi nên chọn mẫu nào?
Quý khách có thể vào trang chủ Siêu thị xe đạp, chọn danh mục xe đạp Asama. Tại đây Quý khách sẽ đầy đủ các mẫu xe cho trẻ em để cùng bé lựa chọn. Bên cạnh đó với bé 6 tuổi, Quý khách có thể tham khảo dòng Asama Kid 18”S.
Xe đạp Asama Việt Nam chất lượng không tốt bằng xe nhập khẩu tại Đài Loan có đúng không?
Xe đạp sản xuất tại nhà máy Asama Việt Nam có chất lượng hoàn toàn tương đương với nhà máy Đài Loan. Đây là 1 trong 3 nhà máy Asama đã được cấp quyền và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất của tổng công ty.
Xe có phụ tùng thay thế khi hỏng hóc không?
Siêu thị xe đạp sẽ hỗ trợ quý khách hàng thay thế và sửa chữa khi linh kiện có xảy ra vấn đề.

SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/