0 0
0
No products in the cart.

Sản phẩm được đề xuất

13 Sản phẩm

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"
-10%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,400,000₫ 6,050,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,400,000₫ 6,050,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C
-10%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,600,000₫ 7,350,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,600,000₫ 7,350,000₫

XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605
-10%
XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

4,950,000₫ 5,540,000₫

XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

4,950,000₫ 5,540,000₫

XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604
-11%
XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

4,000,000₫ 4,540,000₫

XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

4,000,000₫ 4,540,000₫

XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)
-11%
XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

4,400,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

4,400,000₫ 4,990,000₫

XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)
-12%
XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

4,000,000₫ 4,550,000₫

XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

4,000,000₫ 4,550,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA BREEZE 20 (2002)
-16%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA ESSENCE 20 (PU20)
-17%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S
-19%
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

2,800,000₫ 3,490,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

2,800,000₫ 3,490,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701
-12%
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

4,000,000₫ 4,560,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701

4,000,000₫ 4,560,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601
-17%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

4,000,000₫ 4,850,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

4,000,000₫ 4,850,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401
-10%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,950,000₫ 4,400,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,950,000₫ 4,400,000₫

XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)
-8%
XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

5,600,000₫ 6,150,000₫

XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

5,600,000₫ 6,150,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA RANGER MTB 2605

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Combo phụ kiện: Chắn bùn, đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA MOUNTAINEER MTB 2604

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Combo phụ kiện: Chắn bùn, đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA ESSENCE 24 (PU24)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA BREEZE 24 (2402)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA BREEZE 20 (2002)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Mũ bảo hiểm khủng long (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA ESSENCE 20 (PU20)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Mũ bảo hiểm khủng long (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP TRẺ EM ASAMA KID 18"S

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Mũ bảo hiểm khủng long (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Khóa số (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Khóa số (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
XE ĐẠP ASAMA SOLANO 2.0 700C (SL2804)

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Combo phụ kiện: Chắn bùn, đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng