0 0
0
No products in the cart.

XE GA 50CC CANELY S 2024
Giảm -6%
XE GA 50CC CANELY S 2024

23,500,000₫ 25,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CANELY S 2024

23,500,000₫ 25,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CANELY G1
Giảm -10%
XE GA 50CC CANELY G1

22,490,000₫ 25,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CANELY G1

22,490,000₫ 25,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS1 2023
Giảm -7%
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS1 2023

23,690,000₫ 25,600,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS1 2023

23,690,000₫ 25,600,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS 2022
Giảm -14%
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS 2022

21,690,000₫ 25,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS 2022

21,690,000₫ 25,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DV MOTOR VENUS
Giảm -5%
XE GA 50CC DV MOTOR VENUS

23,990,000₫ 25,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DV MOTOR VENUS

23,990,000₫ 25,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ALLY A1 ĐÈN VUÔNG 2023
Giảm -6%
XE GA 50CC ALLY A1 ĐÈN VUÔNG 2023

21,500,000₫ 23,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ALLY A1 ĐÈN VUÔNG 2023

21,500,000₫ 23,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ALLY A1 S ĐÈN TRÒN 2023
Giảm -6%
XE GA 50CC ALLY A1 S ĐÈN TRÒN 2023

21,500,000₫ 23,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ALLY A1 S ĐÈN TRÒN 2023

21,500,000₫ 23,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC NIOSHIMA PLUS 2022
Giảm -5%
XE GA 50CC NIOSHIMA PLUS 2022

22,900,000₫ 24,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC NIOSHIMA PLUS 2022

22,900,000₫ 24,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DK ROMA SX
Giảm -4%
XE GA 50CC DK ROMA SX

22,900,000₫ 23,900,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DK ROMA SX

22,900,000₫ 23,900,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO CREER
Giảm -6%
XE GA 50CC DIBAO CREER

23,690,000₫ 25,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO CREER

23,690,000₫ 25,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA DVMOTOR
Giảm -6%
XE GA 50CC CREA DVMOTOR

22,800,000₫ 24,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA DVMOTOR

22,800,000₫ 24,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA VINSKY 2022
Giảm -8%
XE GA 50CC CREA VINSKY 2022

21,500,000₫ 23,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA VINSKY 2022

21,500,000₫ 23,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA SADOKA
Giảm -6%
XE GA 50CC CREA SADOKA
XE GA 50CC CREA SADOKA

21,000,000₫ 22,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CREA SADOKA

21,000,000₫ 22,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ATHENA
Giảm -6%
XE GA 50CC ATHENA

22,500,000₫ 24,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ATHENA

22,500,000₫ 24,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO GOLDEN
Giảm -6%
XE GA 50CC GIORNO GOLDEN

22,000,000₫ 23,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO GOLDEN

22,000,000₫ 23,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO SMILE
Giảm -13%
XE GA 50CC GIORNO SMILE

18,900,000₫ 21,900,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO SMILE

18,900,000₫ 21,900,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO GOFAST
Giảm -10%
XE GA 50CC DIBAO GOFAST

19,590,000₫ 22,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC DIBAO GOFAST

19,590,000₫ 22,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO
Giảm -9%
XE GA 50CC GIORNO

18,500,000₫ 20,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC GIORNO

18,500,000₫ 20,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN ĐẶC BIỆT
Giảm -5%
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN ĐẶC BIỆT

27,500,000₫ 29,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN ĐẶC BIỆT

27,500,000₫ 29,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN THƯỜNG
Giảm -6%
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN THƯỜNG

25,600,000₫ 27,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN THƯỜNG

25,600,000₫ 27,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE BẢN ĐẶC BIỆT
Giảm -6%
XE GA 50CC KYMCO LIKE BẢN ĐẶC BIỆT

27,500,000₫ 29,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE BẢN ĐẶC BIỆT

27,500,000₫ 29,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE TRẮNG (ĐỎ)
Giảm -7%
XE GA 50CC KYMCO LIKE TRẮNG (ĐỎ)

26,000,000₫ 28,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE TRẮNG (ĐỎ)

26,000,000₫ 28,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE XÁM
Giảm -7%
XE GA 50CC KYMCO LIKE XÁM

26,500,000₫ 28,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE XÁM

26,500,000₫ 28,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ELITE SYM 2021 BẢN ĐẶC BIỆT
Giảm -2%
XE GA 50CC ELITE SYM 2021 BẢN ĐẶC BIỆT

23,500,000₫ 24,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC ELITE SYM 2021 BẢN ĐẶC BIỆT

23,500,000₫ 24,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE GA 50CC CANELY S 2024
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC CANELY G1
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS1 2023
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DIBAO PANSY XS 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DV MOTOR VENUS
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC ALLY A1 ĐÈN VUÔNG 2023
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC ALLY A1 S ĐÈN TRÒN 2023
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC NIOSHIMA PLUS 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DK ROMA SX
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DIBAO CREER
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC CREA DVMOTOR
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC CREA VINSKY 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC CREA SADOKA
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC ATHENA
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC GIORNO GOLDEN
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC GIORNO SMILE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC DIBAO GOFAST
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC GIORNO
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN ĐẶC BIỆT
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC KYMCO CANDY HERMOSA BẢN THƯỜNG
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE BẢN ĐẶC BIỆT
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE TRẮNG (ĐỎ)
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC KYMCO LIKE XÁM
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE GA 50CC ELITE SYM 2021 BẢN ĐẶC BIỆT

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe ga 50cc - Sự lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển

Hiện nay, việc di chuyển trong các thành phố đông đúc và kẹt xe đã trở thành một thách thức lớn. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh chóng, xe ga 50cc đã trở thành sự lựa chọn phổ biến cho nhiều người. Vậy hãy cùng Siêu Thị Xe Đạp khám phá ngay những thông tin hữu ích về dòng xe này ngay dưới đây.

Vài nét về xe ga 50cc

Mẫu xe này được trang bị động cơ 4 kỳ dung tích xi lanh 50cm3. Dòng xe này sử dụng xăng để hoạt động và phù hợp với học sinh hay những người có tay lái yếu và chưa có bằng lái. Vì thế, việc sở hữu một chiếc xe này giúp bạn di chuyển thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Các loại xe ga 50cc tại Siêu Thị Xe Đạp

Hiện nay, Siêu Thị Xe Đạp là một địa chỉ uy tin cung cấp các sản phẩm xe trên thị trường. Dưới đây là các mẫu xe hiện có tại cửa hàng chúng tôi:

Xe Dibao Pansy XS

Đây là dòng xe có động cơ cũng như linh kiện được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Đặc biệt, phần động cơ được nhập khẩu nguyên chiếc nên rất tiết kiệm xăng và ít bị hỏng vặt. Xe Dibao Pansy XS là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang có nhu cầu mua xe 50cc. Hãy liên hệ ngay với Siêu Thị Xe Đạp để biết thêm thông tin chi tiết
 

xe-ga-dibao-pansy-xs (10)Dibao Pansy XS - sản phẩm phù hợp mọi nhu cầu

Xe DV Motor Venus

Dòng xe này được sản xuất 100% trong nước nên mức giá cạnh tranh hơn so với các dòng xe khác. Mẫu xe được thiết kế thân thiện và sang trọng, vì thế rất được mọi người ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Vậy nên nếu bạn đang muốn chọn một chiếc xe nhẹ nhàng, nữ tính thì hãy chọn ngay Dv Motor Venus. 

venus-anh-mau (1)
 DV Motor Venus - thiết kể chuẩn dáng Vespa thời trang

Xe Nioshima Plus 2022

Đây là chiếc xe có kiểu dáng trẻ trung, sang trọng và mang đậm chất Ý. Dòng xe này có trọng lượng nhẹ và giá cả phải chăng nên rất phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên. 
 

xe-ga-50cc-nioshima-plus 23 (1)Nioshima Plus - thiết kế trẻ trung, năng động

Các thương hiệu xe ga 50cc nổi tiếng tại Siêu Thị Xe Đạp

Siêu Thị Xe Đạp luôn lựa chọn các nhà phân phối xe chất lượng hàng đầu trên thị trường. Chúng tôi cung cấp sản phẩm đến những thương hiệu nổi tiếng như:

Dibao

Đây là một hãng xe đến từ Đài Loan và cũng là một thương hiệu đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Dibao được nhiều người yêu thích bởi các thiết kế trẻ trung, cá tính và bắt kịp xu hướng. Ngoài ra các sản phẩm của hãng xe này cũng có giá cả phải chăng nên phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

DV Motor

Đây là một thương hiệu xe nổi tiếng với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất và lắp ráp xe máy, đạt được rất nhiều thành công đáng kể trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Các sản phẩm của DV Motor nổi tiếng với chất lượng cao cũng như thiết kế hiện đại linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng.

xe-ga-50cc-canely-44 (1)
DV Motor - thương hiệu được người dân tin dùng

Nioshima

Nioshima cũng là một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Các sản phẩm của hãng này được chiếm lĩnh nhiều thị trường vì mẫu mã đa dạng với giá thành hợp lý. Các mẫu xe đều được thiết kế sang trọng, bắt mắt. Chính vì dòng xe được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích và đón nhận.

Các sản phẩm bán chạy

Dưới đây là những mẫu xe được yêu thích nhất tại cửa hàng chúng tôi bạn có thể tham khảo:

xe-ga-50cc-giorno-golden (1.1)
Xe ga 50cc với đa dạng kiểu dáng tại Siêu Thị Xe Đạp

Những lưu ý khi mua xe cần biết

Làm thế nào để mua được xe ga 50cc chất lượng? Đây là câu hỏi được nhiều quan tâm hiện nay. Vậy sau đây Siêu Thị Xe Đạp xin chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp bạn chọn được xe tốt và phù hợp với nhu cầu bản thân:

 • Lựa chọn xe đến từ những thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Đây là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.
 • Kiểm tra chất lượng và hoàn thiện: Hãy kiểm tra chất lượng tổng thể của xe, bao gồm độ chắc chắn của khung sườn, độ bền của các linh kiện,...

D2 (480)

Lưu lại ngay những tip chọn cho xe hay

 • Tính năng và hiệu suất: Xem xét các tính năng và hiệu suất của xe, bao gồm công suất động cơ, hệ thống phanh và hệ thống an toàn.

Siêu Thị Xe Đạp luôn đặt chất lượng và sự hài lòng của quý khách hàng lên hàng đầu. Chính vì thế, chúng tôi là một trong những địa chỉ cung cấp xe ga 50cc uy tín bạn có thể tin cậy. Sau đây những ưu điểm vượt trội của Siêu Thị Xe Đạp bạn nên biết:

 • Sản phẩm chất lượng, đa dạng: Siêu Thị Xe Đạp cung cấp sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín và nổi tiếng. Đồng thời chúng tôi có quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

xe-ga-50cc-canely (8)Mua ngay xe chất lượng tại Siêu Thị Xe Đạp

 • Tư vấn chuyên môn: Nhân viên tại Siêu Thị Xe Đạp có thể cung cấp cho bạn thông tin và tư vấn chuyên sâu về các mẫu xe hợp với nhu cầu của bạn. Nhờ vậy, khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng thông minh nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Ngoài những điều chúng tôi chia sẻ ở trên, chắc hẳn các bạn còn thắc mắc nhiều vấn đề khác. Vậy sau đây, Siêu Thị Xe Đạp sẽ giải đáp những câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay. Hãy tham khảo ngay để bỏ túi nhiều thông tin hữu ích.

1.Xe 50cc có dễ điều khiển không?

Xe ga 50cc thường được thiết kế để có điều khiển dễ dàng và an toàn trong nhiều điều kiện. Dưới đây là một số lý do liên quan đến việc dễ dàng sử dụng dòng xe này

 • Kích thước nhỏ
 • Trọng lượng nhẹ
 • Trang bị hệ thống phanh tốt
 • Được trang bị hệ thống treo và giảm xóc

2.Dòng xe này có đủ công suất để di chuyển trong đô thị?

Xe 50cc thường có đủ công suất để di chuyển trong đô thị. Tuy nhiều điều này còn tùy thuộc vào điều kiện đường và nhu cầu cá nhân của người sử dụng. Nếu như bạn di chuyển ở khoảng cách xa, dòng xe này có thể gặp một vài khó khăn do hạn chế về tốc độ. Mặc dù vậy các mẫu xe 50cc vẫn được mọi người ưa chuộng bởi sự tiện lợi và dễ dàng di chuyển.

3.Cách bảo dưỡng như thế nào là đúng?

 • Thay dầu động cơ định kỳ 
 • Kiểm tra và thay bộ lọc nhiên liệu
 • Kiểm tra và thay bugi
 • Kiểm tra và bơm lốp
 • Để ý đến hệ thống phanh
 • Vệ sinh xe thường xuyên
Những câu hỏi được quan tâm hiện nay bạn nên biết
Những câu hỏi được quan tâm hiện nay bạn nên biết


Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn đọc quan tâm đến xe ga 50cc. Nếu muốn đang có dự định mua xe, bạn có thể lựa chọn Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu của bạn và mang đến cho mang những trải nghiệm tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/