0 0
0
No products in the cart.

XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
Giảm -11%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

18,890,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

18,890,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4 (THẺ TỪ NFC)
Giảm -5%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4 (THẺ TỪ NFC)

20,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4 (THẺ TỪ NFC)

20,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
Giảm -15%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

17,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

17,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

20,790,000₫ 22,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

20,790,000₫ 22,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

19,190,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

19,190,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S

16,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S

16,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

17,790,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

17,790,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

17,800,000₫ 19,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

17,800,000₫ 19,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024

18,300,000₫ 19,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024

18,300,000₫ 19,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

16,900,000₫ 18,900,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

16,900,000₫ 18,900,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO MOON
Giảm -5%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO MOON

21,390,000₫ 22,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO MOON

21,390,000₫ 22,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

19,290,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

19,290,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

19,390,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

19,390,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S

17,990,000₫ 19,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S

17,990,000₫ 19,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN GOGO KAISER DIAMOND
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN GOGO KAISER DIAMOND

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN GOGO KAISER DIAMOND

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5

13,500,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5

13,500,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

19,390,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

19,390,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
Giảm -11%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

19,390,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

19,390,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI

18,990,000₫ 20,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI

18,990,000₫ 20,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
Giảm -14%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

18,490,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

18,490,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

17,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

17,790,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

16,490,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

16,490,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
Giảm -13%
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS

15,490,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS

15,490,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

16,800,000₫ 18,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

16,800,000₫ 18,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE
Giảm -17%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

13,490,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

13,490,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4 (THẺ TỪ NFC)
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO MOON
 • Mua online: Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN GOGO KAISER DIAMOND
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN TAKASHI XPLUS
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe máy điện chính hãng đang trở thành lựa chọn phổ biến được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với giá thành phải chăng cùng sự tiện lợi, êm ái, xe máy điện đã chiếm trọn cảm tình của nhiều khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Xe máy điện - lựa chọn thời thượng cho nhiều bạn trẻ

Xe máy điện là phương tiện gắn máy chạy bằng điện, không sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu. Động cơ điện có công suất tối đa là 4kW với tốc độ cao nhất đạt 50km/h. Do đó, loại xe này đã được bộ Giao thông xếp vào nhóm phương tiện cơ giới.

Các mẫu xe điện trên thị trường rất đa dạng
Các mẫu xe điện trên thị trường rất đa dạng

Từ khi xuất hiện trên thị trường, đây là dòng xe máy ưa thích của nhiều khách hàng.  Việc lựa chọn phương tiện di chuyển cho con là một vấn đề khá đau đầu đối với các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, với những tiện ích mà chúng mang lại, xe máy điện sẽ là lựa chọn tối ưu.

Không chỉ mang tới cảm giác thuận tiện, xe máy điện có có khối lượng nhẹ hơn so với xe máy thông thường. Việc vận hành cũng đơn giản hơn nên các bạn học sinh có thể dễ dàng vận hành, lái xe, quay xe mà không gặp khó khăn như khi sử dụng xe máy.

>> Cùng tìm hiểu về những mẫu xe đạp gấp đẹp nhất.

Các loại xe máy điện chính hãng phổ biến

Hiện nay, có nhiều loại và nhiều dòng phân khúc xe máy điện khác nhau. Từ loại xe dành cho việc di chuyển hàng ngày đến các mẫu xe thể thao cao cấp. Dưới đây là một số loại xe phổ biến:

 • Xe máy điện tay ga
 • Xe máy điện tay côn
 • Xe máy điện off-road
 • Xe máy điện thể thao

Ngoài ra, trên thị trường còn cung cấp một vài mẫu xe máy điện khác. Mỗi dòng xe sở hữu những ưu nhược điểm khác nhau. Đặc biệt chúng cũng được bán với giá thành đa dạng để mọi người dễ dàng lựa chọn 1 mẫu xe phù hợp với nhu cầu của mình. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline: 0845959888. Siêu thị xe đạp sẽ giúp bạn có những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn cho mình một mẫu xe điện ưng ý.

Các hãng xe máy điện chính hãng trên thị trường

Việc lựa chọn hãng xe uy tín, đáng tin cậy là bước rất quan trọng để sở hữu dòng xe chất lượng. Cùng chúng tôi điểm qua một vài hãng xe đã tạo nên nhiều dấu ấn trong những năm gần đây:

Xe máy điện Canely

Dòng xe này làm mưa làm gió trên thị trường với thiết kế nổi bật và khả năng vận hành vượt trội. Canely đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng muốn sở hữu chiếc xe thể hiện phong cách cá nhân.

Xe máy điện Dibao

Mỗi dòng xe máy điện mang những đặc điểm riêng
Mỗi dòng xe máy điện mang những đặc điểm riêng

Xe được đầu tư với thiết kế sang trọng, mới lạ với những đường nét tinh tế, nhẹ nhàng. Hãng xe này còn chú trọng vào việc cung cấp những tính năng thông minh cho khách hàng. Điển hình như kết nối Bluetooth, hệ thống điều khiển điện tử hay hệ thống vận hành đa chế độ.

Xe máy điện Xmen

Xe máy điện Xmen xuất hiện trên thị trường với động cơ và vận tốc đáng kinh ngạc. Đồng thời chúng còn sở hữu cho mình vẻ bề ngoài năng động, cá tính và độc đáo riêng có. Lựa chọn hãng xe này bạn sẽ không cần quá lo về hiệu suất của pin nhờ vào hệ thống quản lý năng lượng thông minh.

Các dòng xe máy điện bán chạy nhất tại Siêu Thị Xe Đạp

Chúng tôi tự hào là đơn vị được hàng trăm khách hàng tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm qua. Trong đó không thể không kể đến những dòng xe máy điện chính hãng được khách hàng yêu thích nhất:

Dòng xe máy điện Xmen Boss

Với kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn, XMen Boss hướng đến đối tượng người dùng có cá tính. Mẫu xe có kiểu dáng thể thao với những đường nét sắc sảo giúp nổi bật tính cá nhân hóa của chúng.

Dòng xe máy điện Dibao Pansy S3

Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích vẻ đẹp của sự thanh lịch. Với nhiều năm cải tiến, xe Dibao Pansy S3 mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với phong cách tinh tế hơn. 

Dòng xe máy điện Canely S

Tuỳ nhu cầu, bạn hãy lựa chọn một mẫu xe máy điện phù hợp với nhé
Tuỳ nhu cầu, bạn hãy lựa chọn một mẫu xe máy điện phù hợp với nhé

Tuy ngoại hình giống chiếc xe ga thông thường, nhưng Canely S đã được tinh chỉnh đôi chút tạo nên nét đặc trưng riêng có. Dòng xe còn được chăm chút đến từng chi tiết tạo nên một trải nghiệm lái xe đầy thú vị.

Xe máy điện Vespa

Kể từ khi ra mắt đến nay, những chiếc xe Vespa luôn nhận được sự yêu thích của giới mộ điệu trên toàn cầu. Dáng vẻ thời trang đỉnh cao, thú vị chính là điểm nhấn khiến nó được yêu thích.

Đặc biệt, dù nữ tính những mẫu xe Vespa vẫn luôn giữ được sự trẻ trung, năng động. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đây là dáng xe máy được yêu thích bậc nhất trên toàn cầu suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, những mẫu xe điện làm theo dáng Vespa cũng đang dần trở nên phổ biến. Với kiểu dáng tương đồng với xe máy Vespa cùng màu sắc đa dạng, thiết kế khỏe khoắn, nó được rất nhiều cô nàng yêu thích.

Tại cửa hàng Siêu Thị Xe Điện, chúng tôi cũng có rất nhiều mẫu xe Vespa. Với kiểu dáng đẹp và động cơ mạnh mẽ, chúng sẽ giúp bạn tìm thấy chiếc xe yêu thích và phù hợp với mong muốn của mình.

Những kinh nghiệm chọn mua xe máy điện tốt nhất

Hãy cân nhắc thật kỹ để chọn cho mình 1 mẫu xe máy điện phù hợp
Hãy cân nhắc thật kỹ để chọn cho mình 1 mẫu xe máy điện phù hợp
 • Lựa chọn kiểu dáng, thiết kế xe phù hợp với sở thích
 • Xem kỹ công suất, tốc độ xe: Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng vận hành của xe
 • Bạn chỉ nên lựa chọn xe máy điện đến từ những thương hiệu lớn, có uy tín trên toàn cầu. Điều này đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành, bảo dưỡng đối với sản phẩm sau khi xuất xưởng.
 • Tìm hiểu về tính năng của xe: Nên lựa chọn những dòng xe hiện đại với nhiều tính năng hỗ trợ quá trình lái xe an toàn. Tiêu biểu như: báo động trộm, định vị, ...
 • Lựa chọn đơn vị cung cấp xe máy điện uy tín, có kinh nghiệm trên thị trường. Chúng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối, phiền toái trong quá trình mua xe. 
 • Khi mua xe điện cho học sinh nữ, bạn cũng nên chú ý xem chiều cao của trẻ có phù hợp với kích thước và thiết kế của xe hay không. Điều này giúp mọi người lái xe được dễ dàng hơn, hạn chế nguy cơ đổ xe hay gây tai nạn trong những tình huống quan trọng.

Xe máy điện chính hãng - mua đâu uy tín?

Sự xuất hiện của nhiều đơn vị cung cấp dòng xe máy điện có thể sẽ khiến khách hàng khó lựa chọn. Hãy để Thế Giới Xe Điện trở thành một đối tác tin cậy của bạn cho hành trình chinh phục mọi nẻo đường. Chúng tôi tự tin sẽ đem đến cho bạn những điểm vượt trội:

 • Sự đa dạng về mẫu mã và chất lượng: đơn vị cung cấp hàng loạt mẫu xe máy điện chất lượng cao từ những thương hiệu nổi tiếng. Điển hình như: Dibao Gogo SS, Xmen Neo Dibao, Dibao Jeek One, Vespa Dibao Pansy S, Vespa Dibao Pansy SQ,... 
 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Báo giá chi tiết, minh bạch: Cam kết cung cấp sản phẩm với giá tốt nhất trên thị trường.
 • Dịch vụ hậu mãi tận tâm: Siêu Thị Xe Đạp thường cung cấp dịch vụ hậu mãi như bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Bạn có thể tìm được sự hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi đảm bảo rằng xe của bạn sẽ được bảo trì trong tình trạng tốt nhất sau khi mua hàng.

Đặc biệt, Siêu thị Xe Điện hiện nay đang có nhiều chương trình khuyến mãi. Đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm kiếm và sở hữu một chiếc xe ưng ý với mức giá hời nhất có thể tại cửa hàng.

FAQs

Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp về dòng xe máy điện chính hãng tại Siêu Thị Xe Đạp:

1. Xe máy điện có những ưu điểm gì?

Xe máy điện được yêu thích vì có rất nhiều ưu điểm, phù hợp với cuộc sống hiện đại
Xe máy điện được yêu thích vì có rất nhiều ưu điểm, phù hợp với cuộc sống hiện đại
 • Thân thiện với môi trường
 • Xe này vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn
 • Kiểu dáng thời trang, trẻ trung, năng động
 • Tiết kiệm chi phí hơn so với các dòng xe máy thông thường
 • Các thiết bị và phụ tùng xe máy điện dễ sửa chữa, thay thế và lắp đặt
 • Khi đi xe không gây mùi khó chịu, không làm người lái xe mệt mỏi vì mùi xăng
 • Hạn chế được nguy cơ cháy nổ gây ra do xăng dầu rò rỉ
 • Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng các linh kiện bên trong xe khi so sánh với xe máy

2. Những nhược điểm của dòng xe máy điện? 

 • Thời gian sạc pin khá lâu: Dòng xe này cần từ 6 đến 8 giờ hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể sạc đầy.
 • Giới hạn quãng đường di chuyển: Mỗi lần sạc đầy, xe chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi hạn chế. 
 • Tuổi thọ pin: Pin xe máy điện có tuổi thọ giới hạn và sẽ giảm công suất theo thời gian

Dù chúng vẫn tồn tại một vài nhược điểm, xe máy điện vẫn là lựa chọn hợp lý cho những chuyến đi ngắn. Đặc biệt chúng rất hữu ích cho học sinh, sinh viên để di chuyển tới trường học. 

Trong trường hợp bạn đi làm với quãng đường dưới 20km/ ngày, xe điện cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Xe điện giúp bạn đi được hoàn thiện quãng đường cả đi và về mỗi ngày mà không gặp khó khăn gì.

3. Xe máy điện được bán với giá bao nhiêu tiền?

Giá bán xe phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau
Giá bán xe phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Trên thị trường, các mẫu xe điện được bán với giá rất đa dạng. Mức giá từ 15 triệu cho đến 70 triệu. Điều này tuỳ thuộc vào những yếu tố quyết định sau đây:

 • Thương hiệu xe
 • Các tính năng xe
 • Xe điện sử dụng pin hay sử dụng ắc quy để tích năng lượng
 • Các tính năng hiện đại được trang bị thêm
 • Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc xe

Dựa vào nhu cầu cũng như điều kiện tài chính của mình, bạn hãy liên hệ với nhân viên tư vấn bán hàng. Từ đó, dễ dàng có được một mẫu xe ưng ý, có đầy đủ tính năng cần thiết cũng như được bán với giá thành phải chăng.

4. Cách bảo dưỡng xe máy điện chính hãng?

 • Hạn chế sử dụng pin đến mức cạn kiệt hoàn toàn. Vì nếu lặp lại điều này trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.
 • Kiểm tra, làm sạch các bộ phận điện của xe. Cần đảm bảo hệ thống điện không có hiện tượng bị oxy hóa hay gỉ sét. 
 • Hạn chế để xe điện tiếp xúc, ngập nước khi vận hành. Trong trường hợp xe đi qua quãng đường ngập nước, sau đó bạn cần lau khô bề mặt xe sau đó để xe đứng ở nơi khô ráo để tránh làm ảnh hưởng đến linh kiện, ắc quy bên trong xe nhé.

5. Quãng đường có thể đi xa nhất của xe máy điện là bao xa?

Điều này phụ thuộc vào số lượng pin/ ắc quy mà xe điện sử dụng. Hiện tại, những mẫu xe mới mẻ đã có thể vận chuyển với quãng đường lên tới 200km sau mỗi lần sạc pin.

Thời gian di chuyển của xe điện hiện đã có mẫu lên tới 200km

Đối với xe thông thường, bạn có thể tìm thấy xe có khả năng di chuyển quãng đường khoảng 50 - 60km sau mỗi lần được sạc đầy.

Lời kết

Xe máy điện chính hãng sẽ là sự lựa chọn thông minh góp phần xây dựng nên một tương lai xanh. Nếu bạn mong muốn chọn mua dòng xe này, đến ngay với Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi cam kết sẽ là đơn vị uy tín cung cấp giải pháp di chuyển tối ưu nhất dành cho bạn. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể và chi tiết.
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com