0 0
0
No products in the cart.

XE CUB 50CC DAELIM IKD C1
Giảm -11%
XE CUB 50CC DAELIM IKD C1

15,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C1

15,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C6
Giảm -7%
XE CUB 50CC DAELIM IKD C6

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C6

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C3
Giảm -9%
XE CUB 50CC DAELIM IKD C3

17,500,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C3

17,500,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC 81 DAELIM 2022
Giảm -11%
XE CUB 50CC 81 DAELIM 2022

15,000,000₫ 17,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC 81 DAELIM 2022

15,000,000₫ 17,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 ROLLO (VÀNH LAZANG)
Giảm -13%
XE CUB 81 ROLLO (VÀNH LAZANG)

16,000,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 ROLLO (VÀNH LAZANG)

16,000,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 ROLLO 2022
Giảm -8%
XE CUB 81 ROLLO 2022

16,000,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 ROLLO 2022

16,000,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 DAELIMIKD
Giảm -5%
XE CUB 81 DAELIMIKD

14,700,000₫ 15,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 DAELIMIKD

14,700,000₫ 15,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 82 DAELIM
Giảm -6%
XE CUB 82 DAELIM

14,500,000₫ 15,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 82 DAELIM

14,500,000₫ 15,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB LIFAN 86 50CC
Giảm -9%
XE CUB LIFAN 86 50CC

18,200,000₫ 20,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB LIFAN 86 50CC

18,200,000₫ 20,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC LIFAN NEW 2022
Giảm -6%
XE CUB 50CC LIFAN NEW 2022

18,200,000₫ 19,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC LIFAN NEW 2022

18,200,000₫ 19,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB LIFAN 50CC
Giảm -6%
XE CUB LIFAN 50CC

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB LIFAN 50CC

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB CLASSIC 50CC
Giảm -8%
XE CUB CLASSIC 50CC

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB CLASSIC 50CC

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB ALLY LE 50CC
Giảm -5%
XE CUB ALLY LE 50CC

16,500,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB ALLY LE 50CC

16,500,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB NEW SE 50CC 2022
Giảm -5%
XE CUB NEW SE 50CC 2022

16,500,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB NEW SE 50CC 2022

16,500,000₫ 17,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB NEW 50CC
Giảm -17%
XE CUB NEW 50CC

14,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB NEW 50CC

14,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 HYOSUNG 2022
Giảm -10%
XE CUB 81 HYOSUNG 2022

13,500,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 81 HYOSUNG 2022

13,500,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DK RETRO
Giảm -7%
XE CUB 50CC DK RETRO

14,800,000₫ 16,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DK RETRO

14,800,000₫ 16,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY WAVE DEALIM 50CC 2023
Giảm -8%
XE MÁY WAVE DEALIM 50CC 2023

16,500,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY WAVE DEALIM 50CC 2023

16,500,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DIBAO RS 50CC
Giảm -7%
XE MÁY DIBAO RS 50CC

16,490,000₫ 17,800,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DIBAO RS 50CC

16,490,000₫ 17,800,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DIBAO SIR 50CC
Giảm -17%
XE MÁY DIBAO SIR 50CC

14,690,000₫ 17,890,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DIBAO SIR 50CC

14,690,000₫ 17,890,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DK WAYS 50CC
Giảm -7%
XE MÁY DK WAYS 50CC

14,800,000₫ 16,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY DK WAYS 50CC

14,800,000₫ 16,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C1
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C6
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB 50CC DAELIM IKD C3
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB 50CC 81 DAELIM 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB 81 ROLLO (VÀNH LAZANG)

SẢN PHẨM TẠM HẾT HÀNG

QUÀ TẶNG:

 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ
 • Tặng Đệm Yên Sau Cao Cấp 150,000đ
 • Tặng 1 Lần Bảo Dưỡng Thay Dầu – 500km 150,000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE CUB 81 ROLLO 2022

SẢN PHẨM TẠM HẾT HÀNG

QUÀ TẶNG:

 • Tặng phí thuế trước bạ
 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ
 • Tặng Đệm Yên Sau Cao Cấp 150,000đ
 • Tặng 1 Lần Bảo Dưỡng Thay Dầu – 500km 150,000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE CUB 81 DAELIMIKD
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe
XE CUB 82 DAELIM

QUÀ TẶNG:

 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ
 • Tặng Đệm Yên Sau Cao Cấp 150,000đ
 • Tặng 1 Lần Bảo Dưỡng Thay Dầu – 500km 150,000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE CUB LIFAN 86 50CC

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB 50CC LIFAN NEW 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE CUB LIFAN 50CC

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
XE CUB CLASSIC 50CC

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
XE CUB ALLY LE 50CC

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
XE CUB NEW SE 50CC 2022

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
XE CUB NEW 50CC

QUÀ TẶNG:

 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ
 • Tặng Đệm Yên Sau Cao Cấp 150,000đ
 • Tặng 1 Lần Bảo Dưỡng Thay Dầu – 500km 150,000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE CUB 81 HYOSUNG 2022

QUÀ TẶNG:

 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ
 • Tặng Đệm Yên Sau Cao Cấp 150,000đ
 • Tặng 1 Lần Bảo Dưỡng Thay Dầu – 500km 150,000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE CUB 50CC DK RETRO

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ inox bảo vệ xe trị giá 450.000đ
 • Tặng đệm sau xe trị giá 150.000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
XE MÁY WAVE DEALIM 50CC 2023
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY DIBAO RS 50CC
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY DIBAO SIR 50CC
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY DK WAYS 50CC
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Tặng bộ đồ sửa chữa xe máy

Xe Cub 50cc - diện mạo hoàn toàn mới, đầy sức hút trên thị trường

Xe Cub 50cc đang trở thành phương tiện di chuyển phổ biến được nhiều giới trẻ ưa thích. Với thiết kế cổ điển, nhỏ gọn, khả năng vận hành linh hoạt, chúng đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khách hàng. Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị cung cấp dòng xe này là vấn đề nhiều khách hàng còn bận tâm. Để giải đáp thắc mắc này, hãy cùng khám phá những thông tin chi tiết trong bài viết sau. Siêu Thị Xe Đạp sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm chiếc xe phù hợp nhất với bạn.

Thông tin cơ bản về dòng xe Cub 50cc

Đây là dòng xe nổi bật với vẻ đẹp cổ điển và thiết kế đơn giản, tinh tế. Trong nhiều năm hoạt động trên thị trường, xe Cub loại 50cc luôn khẳng định được vị thế của mình. Sự thành công này cũng bởi chất lượng đáng tin cậy và dáng vẻ độc đáo. 
Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều mẫu xe Cub khác nhau với đa dạng màu sắc.  Các hãng xe đã áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để đem đến vẻ ngoài bóng mịn, đẹp và bền màu nhất.

Xe Cub loại 50cc đứng vững trên thị trường nhiều năm liền
Xe Cub loại 50cc đứng vững trên thị trường nhiều năm liền

Những hãng xe Cub 50cc nổi tiếng, đáng mua

Hãng xe Ally - Hàn Quốc: Hãng xe này mang đến cho khách hàng trải nghiệm vận hành mạnh mẽ cùng với độ bền ưu việt. Ally luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ hiện đại để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.
Hãng xe Lifan - Trung Quốc: Lifan luôn đặt yếu tố chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam để đảm bảo sự tồn tại và thành công của đơn vị. Nhờ vậy mà mọi sản phẩm đều được trau chuốt, thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. 

Hãng xe Lifan với chất lượng vượt trội
Hãng xe Lifan với chất lượng vượt trội

Hãng xe Daelim - Hàn Quốc: Đây là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe máy. Hãng đã thành công với nhiều dòng xe Cub chất lượng cao, giá thành hợp lý. 

Các dòng xe Cub 50cc bán chạy tại Siêu Thị Xe Đạp

Dưới đây là những sản phẩm đang thịnh hành tại cửa hàng chúng tôi. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn theo nhu cầu của bản thân: 

Xe Cub Daelim IKD C3 nổi bật với thiết kế trẻ trung, mới lạ

Dòng xe này không chỉ đơn giản là một chiếc xe có thiết kế truyền thống và cổ điển. Daelim đã nắm bắt tâm lý của giới trẻ để tạo nên một sản phẩm với vẻ ngoài hiện đại, độc đáo.

Xe Cub 81 Daelim 2022 với đầu xe cá tính

Cub 81 Daelim đã được nâng cấp nhiều điểm so với phiên bản cũ. Điều đặc biệt nhất là phần ốp đèn cá tính, độc đáo ở đầu xe. Ngoài ra cụm công tắc còn được thiết kế tối giản, gọn gàng giúp giảm thiểu trọng lượng xe. 

Xe Cub 81 Daelim 2022 xuất hiện với đầu xe cá tính
Xe Cub 81 Daelim 2022 xuất hiện với đầu xe cá tính

Xe Cub 81 Rollo khoác lên mình một vẻ đẹp cổ điển

Đây là một phiên bản với vành đúc cao cấp, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Khoác lên mình thiết kế cổ điển đặc trưng, xe Cub 81 Rollo gợi nhớ đến thời kỳ "kim vàng giọt lệ" đầy ấn tượng. Những đường cong mềm mại của xe tạo nên một sự cân đối, hài hoà đầy thu hút. Dòng xe này được giới chuyên gia đánh giá như một “tác phẩm nghệ thuật” độc đáo đầy tinh tế. 

Kinh nghiệm chọn mua xe Cub 50cc chính hãng

Làm sao để chọn mua được mẫu xe Cub chính hãng, chất lượng? Có những cách nào để đánh giá xe có phù hợp với mình hay không? Dưới đây là những kinh nghiệm chọn mua xe mà chúng tôi muốn gửi đến bạn:

 • Đọc đánh giá và phản hồi của khách hàng: Tra cứu đánh giá từ người dùng để biết về trải nghiệm của họ với dòng xe bạn muốn mua. Điều này có thể cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng và hiệu suất của sản phẩm.
 • Lựa chọn màu sắc, thiết kế phù hợp: Nếu bạn muốn tạo sự nổi bật, màu đỏ, hồng hoặc xanh cốm là lựa chọn thích hợp. Trái lại, sắc trắng, kem, xanh da trời sẽ giúp bạn nhìn tinh tế và nhẹ nhàng hơn. 
 • Tìm kiếm đơn vị cung cấp dòng xe 50cc uy tín, chất lượng
 • Tham khảo giá tại các nhà cung cấp để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với ngân sách của mình.
   
Cách chọn mua dòng xe Cub phù hợp với bản thân
Cách chọn mua dòng xe Cub phù hợp với bản thân

Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị cung cấp xe Cub 50cc uy tín, giá tốt

 • Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất cùng những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. 
 • Nhân lực luôn là thành phần cốt lõi để tạo nên sự thành công của dịch vụ. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho bạn cần. Vì thế nếu cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0845959888
 • Hệ thống giao hàng toàn quốc
 • Thanh toán linh hoạt: Chúng tôi cung cấp nhiều hình thức thanh toán phù hợp với khách hàng. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ trả góp 0% rất hấp dẫn đang chờ đợi bạn.
Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị uy tín, chất lượng, nhiều năm trong ngành
Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị uy tín, chất lượng, nhiều năm trong ngành

FAQs

Với nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này càng tăng nên khách hàng chắc hẳn sẽ có nhiều thắc mắc. Để giúp bạn hiểu thêm về sản phẩm này, chúng tôi xin giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất.
1.Cách bảo dưỡng xe Cub 50 phân khối?
Bảo dưỡng xe là một phần quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định và độ bền của xe. Dưới đây là một số hướng dẫn cách bảo dưỡng dòng xe này:
2.Dòng xe Cub 50cc có đắt không?
Tại Siêu Thị Xe Đạp, giá xe dao động từ 153.500.000 - 18.500.000đ. Sở dĩ có sự chênh lệch là tùy vào xuất xứ, đời xe, hãng xe cũng như kiểu dáng, thiết kế của chúng.  Đối với những tiện ích mà xe Cup mang lại thì mức giá này là lựa chọn hợp lýcho bạn. 
3.Mua xe Cub tại Siêu Thị Xe Đạp có được trả góp không?
Đối với khách hàng lựa chọn mua xe tại cửa hàng chúng tôi đều được hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tư vấn hoặc đến ngay showroom.
4.Mua xe Cub 50 có khuyến mại gì?

 • Miễn Phí Vận Chuyển 10km
 • Đổi Hàng Miễn Phí Trong 24h
 • Bảo Hành Xe 1 Năm
 • Kèm theo các chương trình khuyến mãi tại thời điểm bạn chọn mua
Những câu hỏi thường gặp về dòng xe Cub loại 50cc
Những câu hỏi thường gặp về dòng xe Cub loại 50cc

Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, hãy cân nhắc lựa chọn xe Cub 50cc. Đây là bạn đồng hành đáng tin cậy cho mỗi chuyến hành trình của bạn. Đừng quên liên hệ đặt hàng ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi giá tốt nhất.
Hãy đến với chúng tôi để lựa chọn nhiều mẫu xe chất lượng!
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/