0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C
Giảm -36%
XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

6,490,000₫ 10,210,000₫

XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

6,490,000₫ 10,210,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND DOVE HIU7002
Giảm -34%
XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"
Giảm -29%
XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

4,750,000₫ 6,785,000₫

XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

4,750,000₫ 6,785,000₫

XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C
Giảm -30%
XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

5,950,000₫ 8,500,000₫

XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

5,950,000₫ 8,500,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"
Giảm -37%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

4,990,000₫ 7,930,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

4,990,000₫ 7,930,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ MERIDA EXPLORER 100
Giảm -6%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022
Giảm -18%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

9,990,000₫ 12,300,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

9,990,000₫ 12,300,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022
Giảm -19%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

12,290,000₫ 15,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

12,290,000₫ 15,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY
Giảm -15%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24
Giảm -37%
XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

2,990,000₫ 4,800,000₫

XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

2,990,000₫ 4,800,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2022
Giảm -14%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0
Giảm -14%
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

4,700,000₫ 5,500,000₫

XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

4,700,000₫ 5,500,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2021
Giảm -14%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200
Giảm -16%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

4,100,000₫ 4,920,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

4,100,000₫ 4,920,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35
Giảm -19%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

6,500,000₫ 8,090,000₫

XE ĐẠP AIMA ROYAL 26
Giảm -19%
XE ĐẠP AIMA ROYAL 26

2,400,000₫ 2,990,000₫

XE ĐẠP AIMA ROYAL 26

2,400,000₫ 2,990,000₫

XE ĐẠP WAHAMA PHOENIX 26
Giảm -33%
XE ĐẠP WAHAMA PHOENIX 26

1,850,000₫ 2,790,000₫

XE ĐẠP WAHAMA PHOENIX 26

1,850,000₫ 2,790,000₫

XE ĐẠP GẤP PLENTY GAZELLE
Giảm -7%
XE ĐẠP GẤP PLENTY GAZELLE

6,200,000₫ 6,690,000₫

XE ĐẠP GẤP PLENTY GAZELLE

6,200,000₫ 6,690,000₫

XE ĐẠP TOURING LIFE R9 TRACK
Giảm -6%
XE ĐẠP TOURING LIFE R9 TRACK

7,500,000₫ 7,990,000₫

XE ĐẠP TOURING LIFE R9 TRACK

7,500,000₫ 7,990,000₫

XE ĐẠP TOURING LIFE LOUIS
Giảm -9%
XE ĐẠP TOURING LIFE LOUIS

5,500,000₫ 6,050,000₫

XE ĐẠP TOURING LIFE LOUIS

5,500,000₫ 6,050,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP300
Giảm -16%
XE ĐẠP GALAXY LP300

4,200,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP GALAXY LP300

4,200,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ THỐNG NHẤT BLADE
Giảm -16%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

3,990,000₫ 4,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

3,990,000₫ 4,690,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"
Giảm -16%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

3,590,000₫ 4,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

3,590,000₫ 4,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

3,490,000₫ 4,090,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

3,490,000₫ 4,090,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"
Giảm -24%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

2,490,000₫ 3,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

2,490,000₫ 3,290,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"
Giảm -25%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

2,390,000₫ 3,190,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

2,390,000₫ 3,190,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"
Giảm -20%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

2,390,000₫ 2,990,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

2,390,000₫ 2,990,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023
Giảm -19%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

2,490,000₫ 3,100,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

2,490,000₫ 3,100,000₫

XE NAM THỐNG NHẤT
Giảm -8%
XE NAM THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NAM THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NỮ THỐNG NHẤT
Giảm -8%
XE NỮ THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE NỮ THỐNG NHẤT

2,520,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26
Giảm -13%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

2,390,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

2,390,000₫ 2,750,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24
Giảm -15%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

2,250,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

2,250,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

2,390,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

2,390,000₫ 2,800,000₫

XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601
Giảm -12%
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601

3,790,000₫ 4,320,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601
Giảm -22%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

3,890,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

3,890,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401
Giảm -23%
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,790,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

3,790,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH
Giảm -5%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

3,690,000₫ 3,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

3,690,000₫ 3,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26
Giảm -13%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

2,290,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

2,290,000₫ 2,650,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24
Giảm -21%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

2,290,000₫ 2,930,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

2,290,000₫ 2,930,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26
Giảm -14%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

2,490,000₫ 2,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

2,490,000₫ 2,920,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24
Giảm -12%
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

2,390,000₫ 2,730,000₫

XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

2,390,000₫ 2,730,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2024
Giảm -19%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2023
Giảm -19%
XE ĐẠP THỜI TRANG VINABIKE PRETTY LADY
Giảm -12%
XE ĐẠP AIMA ANGEL 24
Giảm -12%
XE ĐẠP AIMA ANGEL 24

2,300,000₫ 2,620,000₫

XE ĐẠP AIMA ANGEL 24

2,300,000₫ 2,620,000₫

XE ĐẠP VHBIKE LADY 26
Giảm -19%
XE ĐẠP VHBIKE LADY 26

2,450,000₫ 3,050,000₫

XE ĐẠP VHBIKE LADY 26

2,450,000₫ 3,050,000₫

XE ĐẠP VHBIKE LADY 24
Giảm -20%
XE ĐẠP VHBIKE LADY 24

2,350,000₫ 2,950,000₫

XE ĐẠP VHBIKE LADY 24

2,350,000₫ 2,950,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

9,650,000₫ 11,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

10,500,000₫ 12,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

10,500,000₫ 12,400,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022
Giảm -14%
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

9,200,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

9,200,000₫ 10,800,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"
Giảm -23%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,190,000₫ 6,750,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

5,190,000₫ 6,750,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C
Giảm -20%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,490,000₫ 8,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

6,490,000₫ 8,200,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ TEKKO CITY C300
Giảm -19%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TEKKO CITY C300

5,500,000₫ 6,850,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ TEKKO CITY C300

5,500,000₫ 6,850,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ MUMAR CITY 26
Giảm -10%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MUMAR CITY 26

4,500,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ MUMAR CITY 26

4,500,000₫ 5,000,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ LIFE HBR66
Giảm -6%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ LIFE HBR66

6,600,000₫ 7,050,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ LIFE HBR66

6,600,000₫ 7,050,000₫

XE ĐẠP MINI LIFE BEAUTY 26"
Giảm -12%
XE ĐẠP MINI LIFE BEAUTY 26"

5,500,000₫ 6,300,000₫

XE ĐẠP MINI LIFE BEAUTY 26"

5,500,000₫ 6,300,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701
Giảm -17%
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

3,790,000₫ 4,600,000₫

XE ĐẠP ASAMA SW 2701

3,790,000₫ 4,600,000₫

XE ĐẠP TOURING HILAND ALFRED 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND DOVE HIU7002

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GẤP HILAND FURACAN 20"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP HILAND CLIFFORD HIR020 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, khóa số, chắn bùn 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ HILAND LUCY 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MERIDA EXPLORER 100

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 2 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 1 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, chân chống, dầu xích (trị giá 650.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GIANT ESCAPE 3 CITY

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, chắn bùn, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 500.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ GALAXY RL200

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH GALAXY M35

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP AIMA ROYAL 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 5km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP WAHAMA PHOENIX 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 5km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GẤP PLENTY GAZELLE

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOURING LIFE R9 TRACK

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOURING LIFE LOUIS

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GALAXY LP300

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ THỐNG NHẤT BLADE

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT HIGHWAY

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 27"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...)
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 PRO 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước (trị giá 200.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...)
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 27"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Khóa 4 số, dầu xích (trị giá 150.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 2.0 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE NAM THỐNG NHẤT

KM (1)
 

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE NỮ THỐNG NHẤT

KM (1)
 

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây, dầu xích (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 05-24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT LD24-02

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỂ THAO THỐNG NHẤT M2601

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2601

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, khóa số, dầu số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA FLOW 6 FL2401

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Dầu xích, giá bình nước, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT MTB 26-05 LĐH

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT GN 06-26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT AUTUMN 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số trị giá 50.000đ 
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỐNG NHẤT NEW 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2024

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, đèn trước, khóa số, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MOMENTUM INEED LATTE 26 2023

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THỜI TRANG VINABIKE PRETTY LADY

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP AIMA ANGEL 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP VHBIKE LADY 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP VHBIKE LADY 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa dây (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 N3 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED MOCHA LTD 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MOMENTUM INEED 1500 24-26 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2601 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ ASAMA PK2701 700C

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Giá bình nước, bình nước, khóa số, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TEKKO CITY C300

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ MUMAR CITY 26

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
XE ĐẠP THÀNH PHỐ LIFE HBR66

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP MINI LIFE BEAUTY 26"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, khóa số (trị giá 250.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ASAMA SW 2701

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích trị giá 50.000đ
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe đạp thành phố (city bike) - Các mẫu xe phổ biến hiện nay

Hiện nay tại các thành phố, vấn đề cuộc sống xanh và bảo vệ môi trường đang được quan tâm. Đạp xe đạp đang là xu hướng được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Đạp xe mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và môi trường. Để chọn được một chiếc xe đạp thành phố vẫn còn nhiều vấn đề thắc mắc. Việc lựa chọn một chiếc xe đạp không quá khó khăn nhưng với những người mới làm quen với xe đạp thì những kiến ​​thức về xe đạp vẫn còn khá mơ hồ. Siêu Thị Xe Đạp sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn chiếc xe đạp thành phố (city bike) phù hợp nhất.

Xe đạp thành phố là gì?

Không mạnh mẽ như xe thể thao, không tốc độ và thanh mảnh như xe đua. Xe đạp thành phố vẫn thu hút người dùng bởi sự tiện lợi, hài hòa giữa hai dòng xe trên. Xe đạp thành phố chậm hơn xe đạp đường trường nhưng nhanh hơn xe đạp leo núi, đặc biệt nhẹ nhàng hơn xe đạp leo núi. Thiết kế của xe cổ điển, thanh lịch nên phù hợp để đi làm, đi dã ngoại hay đi dạo.

Chính vì những đặc điểm trên nên xe đạp thành phố ngày càng được lựa chọn nhiều. Xe đạp thành phố thường được thiết kế có baga để chở hàng hóa hoặc trẻ em. Chắn bùn ôm sát để nếu trời mưa hay đường bẩn sẽ không bị bắn nước như xe thể thao. Tuy nhiên, dòng xe này chỉ được khuyến khích chạy trên đường thành phố, đường bằng phẳng.

Giới thiệu về xe đạp thành phố
Giới thiệu về xe đạp thành phố

Các hãng xe đạp thành phố (city bike) uy tín

Thị trường xe đạp hiện nay có rất nhiều thương hiệu xe đạp khác nhau. Chúng ta cần lựa chọn hãng xe đạp uy tín để có một chiếc xe đạp chất lượng tốt. Siêu Thị Xe Đạp sẽ giới thiệu đến bạn hai hãng xe đạp đang được ưa chuộng tại Việt Nam. Sở hữu nhiều xe đạp thành phố đẹp và được nhiều khách hàng lựa chọn.

 • Xe đạp Trinx: Hãng xe đạp từ Đài Loan nổi tiếng tại Việt Nam. Các mẫu xe đạp thành phố của Trinx được thiết kế đẹp, cấu hình tốt, hướng đến khách hàng tầm thấp và trung nên giá cả rất hợp lý.
 • Xe đạp Giant: Là một hãng xe nổi tiếng thế giới cũng đến từ Đài Loan. Xe đạp thành phố và xe đạp touring của hãng rất được ưa chuộng. Nhưng nếu một hãng quá nổi tiếng thì giá sản phẩm của hãng đó thường cao hơn mặt bằng chung.

Các dòng xe đạp thành phố được ưa chuộng

Nhu cầu dùng xe đạp không ngừng tăng cao, việc thị trường cạnh tranh khốc liệt là điều bình thường. Nhiều người vẫn băn khoăn không biết nên mua loại xe nào, hãng nào khi các hãng xe ngày càng đa dạng và khó lựa chọn. Dưới đây là những loại xe đạp thành phố (city bike) bạn nên cân nhắc.

Xe đạp Touring Hiland Alfred 700C

Thiết kế của xe thanh thoát và tinh tế. Các chi tiết của xe được thiết kế sử dụng công nghệ hình học khí động học giúp giảm thiểu ma sát và lực cản của gió. Tạo điều kiện cho người đi xe đạp tăng tốc nhanh và tiết kiệm sức lực.

Xe đạp Touring Hiland Alfred 700C
Xe đạp Touring Hiland Alfred 700C

Xe đạp thành phố Giant Escape 1 2022

Là mẫu xe đầy tiềm năng được Giant tung ra thị trường với thiết kế khung nhôm cao cấp, trang bị bộ truyền tốc thương hiệu Nhật. Hệ thống phanh đĩa tiện lợi và an toàn. Xe có thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho đa số người dùng.

Xe đạp thành phố Giant Escape 1 2022
Xe đạp thành phố Giant Escape 1 2022

Xe đạp thành phố Trinx Free 2.0 700C 2022

Đây là mẫu xe đạp lý tưởng để đi lại hàng ngày, tập thể dục hay đi chơi. Chiếc xe đạp thành phố này có thiết kế mới mẻ và hiện đại. Cách phối màu và kiểu dáng của xe được các nhà thiết kế người Ý sáng tạo, tạo nên một chiếc xe bắt mắt. Thiết bị cao cấp, bền bỉ và tuổi thọ cao.

Xe đạp thành phố Trinx Free 2.0 700C 2022
Xe đạp thành phố Trinx Free 2.0 700C 2022

Xe đạp Momentum Ineed Latte 26 2021

Xe có thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch phù hợp với chị em có nhu cầu dạo phố, đi chợ, đi chơi, khá phù hợp với nhu cầu mua sắm của nhiều gia đình. Điểm nổi bật của iNeed Latte 26 là khung có thiết kế cổ điển, phù hợp với mọi người ở mọi kích cỡ.

Xe đạp Momentum Ineed Latte 26 2021
Xe đạp Momentum Ineed Latte 26 2021

Kinh nghiệm chọn mua xe đạp thành phố (city bike)

Việc chọn mua một chiếc xe đạp tốt phụ thuộc phần lớn vào các bộ phận cấu thành nên chiếc xe và những kiến ​​thức khi mua nó. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm khi chọn mua xe đạp thành phố.

Khung sườn

Khung xe được coi là linh hồn của một chiếc xe đạp. Nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận hành và là yếu tố quyết định xe nặng hay nhẹ.

 • Khung sườn carbon: Trọng lượng cực nhẹ, kết cấu siêu bền nhưng đắt hơn nhiều so với nhôm và thép.
 • Khung sườn Nhôm: Trọng lượng khá nhẹ, chắc chắn, không rỉ sét và dễ hàn nối. Đặc biệt giá thành xe khung nhôm cực kì tốt.
 • Khung sườn Thép: Kết cấu cực kỳ chắc chắn nhưng khá nặng và dễ bị rỉ sét. Tuy nhiên, xe khung thép vẫn cho cảm giác tương đối chắc chắn và đầm xe.

Kích cỡ

Kích thước của xe cũng là điều cần lưu ý khi mua xe đạp. Vì nếu bạn mua một chiếc xe có kích thước không phù hợp, thì sẽ không thoải mái khi đi xe và thậm chí gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Hãy chọn một chiếc xe đạp phù hợp với chiều cao của bạn để có thể thoải mái đạp mà không bị mỏi hay đau lưng.

Kinh nghiệm chọn mua xe đạp thành phố
Kinh nghiệm chọn mua xe đạp thành phố

Chọn mua xe ở cửa hàng uy tín

Hiện nay, thị trường kinh doanh xe đạp thành phố (city bike) rất đa dạng, nhiều kiểu dáng, mẫu mã. Có nhiều cửa hàng kinh doanh được mở ra để cạnh tranh lẫn nhau. Vì vậy, khi mua xe đạp bạn nên chọn cửa hàng uy tín, có giá thành tốt. Siêu Thị Xe Đạp bán các loại xe đạp của hãng Giant, Trinx, Hiland, Thống Nhất… với giá ưu đãi. 

 • Thiết kế đa dạng phù hợp với mục đích và nhu cầu tập luyện của mọi người.
 • Linh kiện, phụ tùng được sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu.
 • Xe đạp thành phố chính hãng được hưởng chính sách bảo hành, bảo trì toàn quốc.
 • Lựa chọn mua xe ở Siêu Thị Xe Đạp giúp bạn “tối ưu chi phí”.

Những câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi xoay quanh vấn đề mua xe đạp thành phố được Siêu Thị Xe Đạp tổng hợp dưới đây:

1.Lựa chọn bánh xe cho xe đạp thành phố như thế nào?

Việc chọn bánh xe cho xe đạp thành phố tùy thuộc vào mục đích sử dụng và điều kiện đường mà bạn thường gặp. Bạn có thể lựa chọn dựa trên kích thước bánh xe, độ rộng bánh xe và loại lốp phù hợp…

2.Mức giá để có thể mua xe đạp thành phố?

Giá mua một chiếc xe đạp thành phố có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Bao gồm thương hiệu, chất liệu, tính năng và nơi bạn mua. Thông thường xe đạp thành phố có giá dao động từ 2 – 12 triệu đồng.

3.Bảo dưỡng xe đạp thành phố như thế nào?

Bảo dưỡng thường xuyên là một phần quan trọng trong việc duy trì hiệu suất và an toàn của xe. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lốp, phanh, đèn… để kéo dài tuổi thọ cho xe và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Câu hỏi liên quan đến xe đạp thành phố
Câu hỏi liên quan đến xe đạp thành phố

Siêu Thị Xe Đạp sở hữu một đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, nhiệt tình. Chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn khi còn nhiều vấn đề thắc mắc. Hy vọng quý khách hàng có thể lựa chọn được chiếc xe đạp thành phố (city bike) phù hợp nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0845959888 để được tư vấn cụ thể mẫu xe đạp thời trang hoặc xe đạp gấp tiện lợi như mong đợi/