0 0
0
No products in the cart.

XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
Giảm -24%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

16,500,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

16,500,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
Giảm -24%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

16,500,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

16,500,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

16,400,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

16,400,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

16,400,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

16,400,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
Giảm -31%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

14,490,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

14,490,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
Giảm -21%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

17,500,000₫ 22,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

17,500,000₫ 22,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

15,390,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

15,390,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
Giảm -27%
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

13,990,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

13,990,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150
Giảm -28%
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

13,090,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

13,090,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
Giảm -27%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

13,500,000₫ 18,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

13,500,000₫ 18,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
Giảm -5%
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

17,500,000₫ 18,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

17,500,000₫ 18,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

15,990,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS

15,990,000₫ 21,590,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
Giảm -23%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

15,990,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5

15,990,000₫ 20,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
Giảm -26%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

15,690,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4

15,690,000₫ 21,290,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S
Giảm -27%
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S

14,190,000₫ 19,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S

14,190,000₫ 19,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5
Giảm -14%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5

12,800,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5

12,800,000₫ 15,000,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
Giảm -24%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

16,090,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E

16,090,000₫ 21,190,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
Giảm -26%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

16,090,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE

16,090,000₫ 21,790,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI
Giảm -25%
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI

15,190,000₫ 20,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI

15,190,000₫ 20,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
Giảm -24%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

14,800,000₫ 19,700,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

14,800,000₫ 19,700,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
Giảm -27%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

15,590,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE

15,590,000₫ 21,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
Giảm -22%
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

14,890,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO

14,890,000₫ 19,200,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3

16,990,000₫ 18,490,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
Giảm -29%
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

12,690,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2

12,690,000₫ 17,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

17,490,000₫ 18,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

17,490,000₫ 18,990,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

15,500,000₫ 16,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE
Giảm -28%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

11,790,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE

11,790,000₫ 16,390,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 AIR
Giảm -16%
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 AIR

22,900,000₫ 27,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 AIR

22,900,000₫ 27,500,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO DECE 300 LITE
Giảm -16%
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO DECE 300 LITE

20,990,000₫ 25,180,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO DECE 300 LITE

20,990,000₫ 25,180,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO 26S XE
Giảm -16%
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO 26S XE

18,990,000₫ 22,700,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO 26S XE

18,990,000₫ 22,700,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 XE
Giảm -16%
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 XE

15,900,000₫ 19,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 XE

15,900,000₫ 19,100,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 LITE
Giảm -16%
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 LITE

14,490,000₫ 17,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 LITE

14,490,000₫ 17,400,000₫

Quà tặng
 • Trả góp 0%
 • Miễn phí vận chuyển 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO CROSS
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S5
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO GOGO S4
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI GOGO S
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A5
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER E
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO CREER NILE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CREA KAZUKI
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO JEEK ONE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN DIBAO LEO
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z3
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN KAZUKI Z2
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR PRO 2 GIẢM XÓC

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN XMEN OSAKAR MINI

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN ONE

QUÀ TẶNG:

 • Tặng Mũ Bảo Hiểm Trị Giá 250.000đ
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng 3 Năm Trị Giá 1.200.000đ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

 • Hỗ trợ mua trả góp - xét duyệt nhanh
 • Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
XE MÁY ĐIỆN DIBAO M-ONE
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

 

XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 AIR

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO DECE 300 LITE

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC ADO 26S XE

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 XE

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE ĐẠP TRỢ LỰC GẤP ADO A20 LITE

QUÀ TẶNG - ƯU ĐÃI:

 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe máy điện chính hãng - mua ở đâu chất lượng, giá tốt

Xe máy điện chính hãng đang trở thành lựa chọn phổ biến được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với giá thành phải chăng cùng sự tiện lợi, êm ái, xe máy điện đã chiếm trọn cảm tình của nhiều khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe này hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Xe máy điện - lựa chọn thời thượng cho nhiều bạn trẻ

Xe máy điện là phương tiện gắn máy chạy bằng điện, không sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu. Động cơ điện có công suất tối đa là 4kW với tốc độ cao nhất đạt 50km/h. Do đó, loại xe này đã được bộ Giao thông xếp vào nhóm phương tiện cơ giới.

Xe máy điện - lựa chọn thời thượng cho nhiều bạn trẻ
Xe máy điện - lựa chọn thời thượng cho nhiều bạn trẻ

Từ khi xuất hiện trên thị trường, đây là dòng xe máy ưa thích của nhiều khách hàng.  Việc lựa chọn phương tiện di chuyển cho con là một vấn đề khá đau đầu đối với các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, với những tiện ích mà chúng mang lại, xe máy điện sẽ là lựa chọn tối ưu nhất.

Các loại xe máy điện chính hãng phổ biến

Hiện nay, có nhiều loại và nhiều dòng phân khúc xe máy điện khác nhau. Từ loại xe dành cho việc di chuyển hàng ngày đến các mẫu xe thể thao cao cấp. Dưới đây là một số loại xe phổ biến:

 • Xe máy điện tay ga
 • Xe máy điện tay côn
 • Xe máy điện off-road
 • Xe máy điện thể thao

Ngoài ra, trên thị trường còn cung cấp một vài mẫu xe máy điện khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline: 0845959888.

Các loại xe máy điện chiếm trọn cảm tình của khách hàng
Các loại xe máy điện chiếm trọn cảm tình của khách hàng

Các hãng xe máy điện chính hãng trên thị trường

Việc lựa chọn hãng xe uy tín, đáng tin cậy là bước rất quan trọng để sở hữu dòng xe chất lượng. Cùng chúng tôi điểm qua một vài hãng xe đã tạo nên nhiều dấu ấn trong những năm gần đây:

Xe máy điện Canely

Dòng xe này làm mưa làm gió trên thị trường với thiết kế nổi bật và khả năng vận hành vượt trội. Canely đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng muốn sở hữu chiếc xe thể hiện phong cách cá nhân.

Xe máy điện Dibao

Xe được đầu tư với thiết kế sang trọng, mới lạ với những đường nét tinh tế, nhẹ nhàng. Hãng xe này còn chú trọng vào việc cung cấp những tính năng thông minh cho khách hàng. Điển hình như kết nối Bluetooth, hệ thống điều khiển điện tử hay hệ thống vận hành đa chế độ.

Xe máy điện Dibao sở hữu thiết kế sang trọng, thanh lịch
Xe máy điện Dibao sở hữu thiết kế sang trọng, thanh lịch

Xe máy điện Xmen

Xe máy điện Xmen xuất hiện trên thị trường với động cơ và vận tốc đáng kinh ngạc. Đồng thời chúng còn sở hữu cho mình vẻ bề ngoài năng động, cá tính và độc đáo riêng có. Lựa chọn hãng xe này bạn sẽ không cần quá lo về hiệu suất của pin nhờ vào hệ thống quản lý năng lượng thông minh.

Các dòng xe máy điện bán chạy nhất tại Siêu Thị Xe Đạp

Chúng tôi tự hào là đơn vị được hàng trăm khách hàng tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm qua. Trong đó không thể không kể đến những dòng xe máy điện chính hãng được khách hàng yêu thích nhất:

Dòng xe máy điện Xmen Boss

Với kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn, XMen Boss hướng đến đối tượng người dùng có cá tính. Mẫu xe có kiểu dáng thể thao với những đường nét sắc sảo giúp nổi bật tính cá nhân hóa của chúng.

Dòng xe máy điện Dibao Pansy S3

Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích vẻ đẹp của sự thanh lịch. Với nhiều năm cải tiến, xe Dibao Pansy S3 mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với phong cách tinh tế hơn. 

Dòng xe máy điện Canely S

Tuy ngoại hình giống chiếc xe ga thông thường, nhưng Canely S đã được tinh chỉnh đôi chút tạo nên nét đặc trưng riêng có. Dòng xe còn được chăm chút đến từng chi tiết tạo nên một trải nghiệm lái xe đầy thú vị.

Dòng xe máy điện Canely S
Dòng xe máy điện Canely S

Những kinh nghiệm chọn mua xe máy điện tốt nhất

 • Lựa chọn kiểu dáng, thiết kế xe phù hợp với sở thích
 • Xem kỹ công suất, tốc độ xe: Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng vận hành của xe
 • Tìm hiểu về tính năng của xe: Nên lựa chọn những dòng xe hiện đại với nhiều tính năng hỗ trợ quá trình lái xe an toàn. Tiêu biểu như: báo động trộm, định vị, ...
 • Lựa chọn đơn vị cung cấp xe máy điện uy tín, có kinh nghiệm trên thị trường. Chúng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối, phiền toái trong quá trình mua xe. 
Những kinh nghiệm chọn mua xe máy điện tốt nhất
Những kinh nghiệm chọn mua xe máy điện tốt nhất

Xe máy điện chính hãng - mua đâu uy tín?

Sự xuất hiện của nhiều đơn vị cung cấp dòng xe máy điện có thể sẽ khiến khách hàng khó lựa chọn. Hãy để Thế Giới Xe Điện trở thành một đối tác tin cậy của bạn cho hành trình chinh phục mọi nẻo đường. Chúng tôi tự tin sẽ đem đến cho bạn những điểm vượt trội:

 • Sự đa dạng về mẫu mã và chất lượng: đơn vị cung cấp hàng loạt mẫu xe máy điện chất lượng cao từ những thương hiệu nổi tiếng. Điển hình như: Dibao Gogo SS, Xmen Neo Dibao, Dibao Jeek One, Vespa Dibao Pansy S, Vespa Dibao Pansy SQ,... 
 • Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
 • Báo giá chi tiết, minh bạch: Cam kết cung cấp sản phẩm với giá tốt nhất trên thị trường.
 • Dịch vụ hậu mãi tận tâm: Siêu Thị Xe Đạp thường cung cấp dịch vụ hậu mãi như bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Bạn có thể tìm được sự hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi đảm bảo rằng xe của bạn sẽ được bảo trì trong tình trạng tốt nhất sau khi mua hàng.
Siêu Thị Xe Đạp - lựa chọn hoàn hảo cho mọi cung đường
Siêu Thị Xe Đạp - lựa chọn hoàn hảo cho mọi cung đường

FAQs

Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp về dòng xe máy điện chính hãng tại Siêu Thị Xe Đạp:

1.Xe máy điện có những ưu điểm gì?

 • Thân thiện với môi trường
 • Xe này vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn
 • Kiểu dáng thời trang, trẻ trung, năng động
 • Tiết kiệm chi phí hơn so với các dòng xe máy thông thường
 • Các thiết bị và phụ tùng xe máy điện dễ sửa chữa, thay thế và lắp đặt

2.Những nhược điểm của dòng xe máy điện? 

 • Thời gian sạc pin khá lâu: Dòng xe này cần từ 6 đến 8 giờ hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể sạc đầy.
 • Giới hạn quãng đường di chuyển: Mỗi lần sạc đầy, xe chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi hạn chế. 
 • Tuổi thọ pin: Pin xe máy điện có tuổi thọ giới hạn và sẽ giảm công suất theo thời gian

Dù chúng vẫn tồn tại một vài nhược điểm, xe máy điện vẫn là lựa chọn hợp lý cho những chuyến đi ngắn. Đặc biệt chúng rất hữu ích cho học sinh, sinh viên để di chuyển tới trường học.

3.Cách bảo dưỡng xe máy điện chính hãng?

 • Hạn chế sử dụng pin đến mức cạn kiệt hoàn toàn. Vì nếu lặp lại điều này trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.
 • Kiểm tra, làm sạch các bộ phận điện của xe. Cần đảm bảo hệ thống điện không có hiện tượng bị oxy hóa hay gỉ sét. 
Cách bảo dưỡng, vệ sinh dòng xe máy điện
Cách bảo dưỡng, vệ sinh dòng xe máy điện

Xe máy điện chính hãng sẽ là sự lựa chọn thông minh góp phần xây dựng nên một tương lai xanh. Nếu bạn mong muốn chọn mua dòng xe này, đến ngay với Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi cam kết sẽ là đơn vị uy tín cung cấp giải pháp di chuyển tối ưu nhất dành cho bạn. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể và chi tiết. 
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/