0 0
0
No products in the cart.

XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC

19,790,000₫ 21,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO

18,890,000₫ 20,990,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4

19,690,000₫ 22,100,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
Giảm -15%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

17,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022

17,790,000₫ 21,090,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

20,790,000₫ 22,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022

20,790,000₫ 22,790,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

19,190,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO

19,190,000₫ 20,690,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S

16,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S

16,900,000₫ 18,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

17,790,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN CANELY S

17,790,000₫ 19,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN KAZUKI LX150

16,900,000₫ 18,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN NIOSHIMA PLUS

17,900,000₫ 19,400,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
Giảm -6%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

17,800,000₫ 19,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023

17,800,000₫ 19,000,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024
Giảm -7%
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024

18,300,000₫ 19,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024

18,300,000₫ 19,800,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
Giảm -10%
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

16,900,000₫ 18,900,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX

16,900,000₫ 18,900,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
Giảm -8%
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3

16,800,000₫ 18,300,000₫

Quà tặng

Mua online:

 • Hỗ trợ phí dịch vụ trị giá 700.000đ
 • Có thể quy đổi ra tiền mặt
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC Q
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA CHIC
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY DIO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO TESLA DIO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S4
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY S2 2022
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN DIBAO PANSY SQ2 2022
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY VIRGO
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN VESPA TAKASHI NOZZA S
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN VESPA KAISER CROWN
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN CANELY S
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A1 S 2023
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY VEGAS EV-H1 2024
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km
XE MÁY ĐIỆN ALLY A3
 • Mua Online: Hỗ trợ phí dịch vụ đăng ký biển số trị giá 700.000đ (Có thể quy đổi thành tiền mặt)
 • Tặng gói bảo hành Vàng trị giá 1.000.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm trị giá 500.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 600.000đ Xem chi tiết...
 • Tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250,000đ
 • Giao hàng miễn phí bán kính 30km

Xe máy điện Vespa - sự kết hợp giữa hoài niệm và thời thượng

Với nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, thị trường xe đang ngày càng phát triển hơn bao giờ hết. Trong đó không thể không kể đến dòng xe máy điện Vespa đang trở thành “cơn sốt” trên thị trường. Chúng góp một phần lớn vào sự phong phú của thị trường nhờ nhiều mẫu xe hiện đại, tinh tế. Nếu bạn đang quan tâm đến các dòng xe này, chúng tôi xin gửi đến bạn những thông tin chi tiết dưới đây.

Xe máy điện Vespa - lựa chọn thanh lịch, sang trọng

Nhờ vẻ ngoài thanh lịch, phong cách độc đáo, Vespa đã trở nên đặc biệt trong thế giới xe máy điện. Thiết kế của xe được tạo nên bởi sự hòa quyện giữa nét cổ điển và trẻ trung, năng động. Vespa thu hút đặc biệt phái nữ với dáng xe thon gọn, nữ tính giúp bạn tự tin dạo phố. 
Không chỉ sở hữu thiết kế ấn tượng, Vespa còn có công nghệ tiên tiến có khả năng cải thiện môi trường. Với những tính năng thông minh, tiện ích, chúng đã mang lại sức sống mới cho thị trường xe điện Việt. 

Vespa - Sự kết hợp tinh tế giữa thời thượng và hoài niệm
Vespa - Sự kết hợp tinh tế giữa thời thượng và hoài niệm

Đa dạng các hãng xe máy điện Vespa

Hãy cùng khám phá thế giới Vespa với những hãng xe nổi tiếng trên thị trường. Tham khảo ngay để được trải nghiệm những tiện ích riêng có của chúng.

 • Hãng Dibao: Nổi bật với sự mạnh mẽ và tiện ích vượt trội của dòng xe máy điện. Sản phẩm của Dibao đều có thiết kế đột phá, sáng tạo mang đến trải nghiệm lái xe thú vị.
 • Hãng Nioshima: Nioshima mang đến thị trường dòng xe có diện mạo đầy sang trọng, tinh tế. Với những đường nét mềm mại, Vespa đã toát lên được sự thanh lịch, nhẹ nhàng trong từng chi tiết. 
 • Hãng Canely: Hãng luôn chú trọng đến cả diện mạo và những tính năng hiện đại, chất lượng. Đây là lý do tại sao mỗi sản phẩm của Canely đều được giới trẻ mong đợi và “săn lùng”.
Hãng xe Canely với diện mạo đầy ấn tượng
Hãng xe Canely với diện mạo đầy ấn tượng

Mẫu xe máy điện Vespa bán chạy nhất tại Siêu Thị Xe Đạp

Xe máy điện Dibao Pancy S3: Đây là một sự kết hợp tinh tế giữa phong cách quen thuộc và những nâng cấp vượt trội. Với 4 màu sắc đặc trưng, mẫu xe này phù hợp với nhiều phong cách của khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm làm nổi bật, tôn lên nét cá nhân hóa của mình. 

Thiết kế mang đậm nét sang trọng của Dibao Pancy S3 Thiết kế mang đậm nét sang trọng của Dibao Pancy S3 
Thiết kế mang đậm nét sang trọng của Dibao Pancy S3 

Xe máy điện Nioshima Plus: Mẫu xe gây ấn tượng mạnh bởi sự pha trộn độc đáo giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Chúng không chỉ đẹp mắt với hệ thống đèn pha độc đáo mà còn bởi những gam màu ấn tượng. Nioshima Plus mang đến mẫu xe có khả năng vận hành mượt mà. Bạn có thể di chuyển linh hoạt trên mọi cung đường.

Nioshima Plus - Kiểu dáng hiện đại, chuẩn gu giới trẻ
Nioshima Plus - Kiểu dáng hiện đại, chuẩn gu giới trẻ

Xe máy điện Canely Virgo: Mẫu xe này được mệnh danh là sản phẩm cân được mọi phong cách của khách hàng. Chúng sở hữu vẻ ngoài phù hợp với cả phái nam và nữ. 

Xe Canely Virgo với thiết kế trung tính phù hợp cho cả nam và nữ
Xe Canely Virgo với thiết kế trung tính phù hợp cho cả nam và nữ

Tổng hợp những kinh nghiệm chọn mua sản phẩm Vespa chính hãng

Bỏ túi ngay những lưu ý sau để sở hữu mẫu xe Vespa chính hãng, chất lượng cho bạn:

 • Lựa chọn đại lý, cửa hàng bán lẻ uy tín, chất lượng
 • Cân nhắc lựa chọn mẫu xe hợp lý về giá thành
 • Xem xét chiều cao của bản thân để chọn mẫu xe thích hợp cho việc di chuyển thuận tiện
 • Tham khảo ý kiến của các khách hàng từng mua sản phẩm

Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị chuyên cung cấp dòng xe máy điện Vespa uy tín, chất lượng

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đơn vị phân phối chính hãng xe Vespa - Siêu Thị Xe Đạp. Đơn vị cam kết sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp nhất. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp cũng là yếu tố được cửa hàng đặc biệt quan tâm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, chúng tôi sẵn sàng giải đáp tận tình, tận tâm và chính xác. 

Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị uy tín cho hành trình chinh phục mọi chặng đường
Siêu Thị Xe Đạp - đơn vị uy tín cho hành trình chinh phục mọi chặng đường

Trải qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành địa chỉ chuyên nghiệp và đáng tin cậy trên thị trường. Chúng tôi tự tin cung cấp những mẫu xe chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất tại Hà Nội. Ngoài ra, Siêu Thị Xe Đạp còn thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khách hàng có thể thoải mái mẫu xe thích hợp để phù hợp với túi tiền của mình.

Những câu hỏi thường gặp

Hãy tham khảo những lời giải đáp của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hữu ích:

Mức giá để sở hữu xe máy điện Vespa là bao nhiêu?

Bảng giá chi tiết cho sản phẩm này còn tùy thuộc vào phiên bản cải tiến, thương hiệu xe,... Tuy nhiên, nhìn chung giá xe Vespa dao động từ 16.900.000 - 20.600.000đ.

>>> Quan tâm thêm: XE MÁY ĐIỆN XMEN

Những ưu đãi hiện có tại cửa hàng Siêu Thị Xe Đạp?

 • Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
 • Mua online giảm ngay 500k cho mỗi hóa đơn
 • Miễn phí vận chuyển trong bán kính 30km
 • Hiện tại cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mãi giảm sâu lên tới 10% cho đơn hàng đặt ngay hôm nay.
 • Tặng gói bảo dưỡng miễn phí lên tới 3 năm

Những ưu điểm vượt trội của dòng xe Vespa

 • Sở hữu kiểu dáng thanh lịch và cuốn hút
 • Yên xe đều được bọc đệm vô cùng ấm áp và thoải mái cho những chuyến đi 
 • Cốp xe rộng và chứa được nhiều đồ
 • Quãng đường di chuyển của xe cũng khá xa, có thể lên đến 80km với mỗi lần sạc. 
Những câu hỏi thường gặp về dòng xe Vespa 
Những câu hỏi thường gặp về dòng xe Vespa 

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về xe máy điện Vespa đang được ưa chuộng hiện nay. Nếu bạn quan tâm đến những thông tin liên quan về các dòng xe trên thị trường, đến ngay Siêu Thị Xe Đạp. Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá sự sang trọng, chất lượng của những mẫu xe mới nhất. Liên hệ đặt hàng ngay để có được những chuyến đi thoải mái trên chiếc xe sang trọng, hiện đại:
SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/