0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR220 27.5"
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR220 27.5"

5,890,000₫ 6,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR220 27.5"

5,890,000₫ 6,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR216 27.5"
Giảm -11%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR216 27.5"

5,290,000₫ 5,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR216 27.5"

5,290,000₫ 5,990,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M114
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M114

4,950,000₫ 5,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M114

4,950,000₫ 5,800,000₫

XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2022
Giảm -14%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2022
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX ELITE M136 27.5
Giảm -15%
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0
Giảm -14%
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

4,700,000₫ 5,500,000₫

XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

4,700,000₫ 5,500,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M136 26" 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX04 24" 2021
Giảm -14%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2021
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M100
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M100

4,300,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M100

4,300,000₫ 5,050,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M116
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M116

5,000,000₫ 5,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M116

5,000,000₫ 5,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX20 26" 2021
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX14 24"
Giảm -14%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX14 24"

4,950,000₫ 5,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX14 24"

4,950,000₫ 5,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX16 26" 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX18 26" 2021
Giảm -15%
XE ĐẠP TRẺ EM TRINX JUNIOR 1.0 20"
Giảm -15%
XE ĐẠP TRẺ EM TRINX JUNIOR 1.0 20"

3,400,000₫ 4,000,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TRINX JUNIOR 1.0 20"

3,400,000₫ 4,000,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR220 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, bình nước, khóa số, chắn bùn, chuông nhôm, dầu xích (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TR216 27.5"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M114

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2022

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX ELITE M136 27.5

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP GẤP TRINX LIFE 2.0

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M136 26" 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX04 24" 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 2.0 700C 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP THÀNH PHỐ TRINX FREE 1.0 700C 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M100

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX M116

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX20 26" 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX14 24"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX16 26" 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TRINX TX18 26" 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TRINX JUNIOR 1.0 20"

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe Đạp Trinx Nhập Khẩu Chính Hãng Chất Lượng

Xe đạp Trinx thuộc dòng thể thao mạnh mẽ có giá cả tốt so với chất lượng. Nó nổi tiếng với những thiết kế thanh thoát, trẻ trung và bộ truyền động vô cùng bền bỉ. Cùng xem thêm những thông tin chi tiết về dòng xe này trong phần dưới đây!

1. Giới thiệu về dòng xe đạp Trinx

Trinx có xuất xứ từ Trung Quốc và chính thức ra mắt sản phẩm xe đạp từ năm 1992. Công ty sản xuất hiện đang được đặt tại quận Huadu, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Tập đoàn Trinx nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và phân phối xe đạp và linh kiện xe đạp. Đặc biệt, Trinx là sản phẩm yêu thích của thị trường Nga, Philippines, Ấn Độ và Mỹ. 

Xe đạp Trinx được dùng nhiều cho vận động viên chuyên nghiệp tham gia thi đấu
Xe đạp Trinx được dùng nhiều cho vận động viên chuyên nghiệp tham gia thi đấu

Xe đạp Trinx được cấu thành từ linh kiện của nhiều thương hiệu lớn như Shimano, Sram, Kenda, Maxxis,...Công xưởng sở hữu hơn 2000 chuyên gia với dây chuyển sản xuất hàng đầu, linh hoạt và hiện đại. Đây là một trong những công ty đầu tiện hiện thực hóa ngành công nghiệp xe đạp bằng công nghệ thông minh. 

2. Ưu điểm nổi bật của xe đạp Trinx

Hãy cùng tìm hiểu vì sao dòng xe này lại được ưa chuộng tại Việt Nam đến vậy. Dưới đây là những tính năng nổi bật của dòng xe Trinx mà bạn nên biết.

Công nghệ sản xuất tiên phong

Công nghệ sản xuất xe đạp Trinx liên quan đến sợi carbon, khung nhôm và phuộc. Nó có đến 12 dây chuyền lắp ráp hoàn chỉnh cấp thế giới và 14 dây chuyền sản xuất sơn. Thêm vào đó công nghệ tự động hóa hàn cung sắt giúp tối ưu việc sản xuất và chi phí giá thành. 

Thiết kế hiện đại hướng đến sự trẻ trung

Thiết kế của Trinx từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế và hợp thị hiếu của số đông khách hàng. Xe phù hợp với những người thích phong cách hiện đại, trẻ trung với nhiều gam màu tươi sáng. Kiểu dáng xe thiên về xe thể thao và xe địa hình.

>>> Xem thêm: XE ĐẠP TOTEM

Kiểu dáng xe mạnh mẽ, cá tính gây ấn tượng với người dùng
Kiểu dáng xe mạnh mẽ, cá tính gây ấn tượng với người dùng

Cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp

Khung sườn xe đạp Trinx áp dụng công nghệ carbon hiện đại theo dây chuyền tiên tiến riêng. Đảm bảo chất lượng và độ bền của xe dù sau thời gian dài sử dụng.
Xe có trang bị thêm hệ thống phanh vành hoặc phanh đĩa với từng loại xe. Nhờ đó giúp xe có công suất hãm lục lớn và giúp giảm nhẹ lực khi bóp cho người dùng.

Giá thành hợp lý với chất lượng

Hãng xe Trinx có giá thành cực hợp lý, đa dạng phân khúc. Giá tốt là nhờ nhà máy Trung Quốc ứng dụng công nghệ tự động cao, tiết kiệm vật liệu và chi phí nhân công. Bạn hoàn toàn có thể sở hữu một con xe đạp thể thao chất lượng với giá chỉ từ 4 triệu đồng.

3. Các dòng xe đạp Trinx

Trinx sản xuất 3 dòng xe đạp chính: xe địa hình, xe đường phố và xe trẻ em. Mỗi loại xe đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng đối tượng khách hàng.

Xe đạp địa hình Trinx

Đây là dòng xe phổ biến nhất của Trinx dành do đường trường, thi đấu. Ưu điểm của dòng máy này phải kể đến:

 • Khung xe làm bằng hợp kim nhôm hoặc carbon cao cấp, cứng cáp và chịu lực tốt
 • Xe trang bị hệ thống phanh an toàn hiệu quả cao, tốc độ phanh nhanh chóng. Lốp xe rộng, có độ bám đường tốt trên mọi địa hình. 
 • Kèm theo đó là hệ thống giảm xóc ở hai bánh hấp thu lực từ mặt đường thoải mái cho người dùng
 • Xe có hệ thống đề từ 18 đến 27 tốc độ giảm tối đa lực cản không khí, tối ưu tốc độ.
 • Các mẫu xe địa hình Trinx được yêu thích nhất: TR 220, TR216, M136 26”,...
Khung sườn chắc chắn với trọng lượng nhẹ tăng tối đa tốc độ
Khung sườn chắc chắn với trọng lượng nhẹ tăng tối đa tốc độ

Xe đạp đường phố Trinx

Xe thể thao đường phố Trinx là sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng xe địa hình và dòng xe đường dài. Xe có thể dễ dàng di chuyển ở trên các con đường phẳng trong đường phố lớn thời gian dài. Tính năng nổi bật của dòng xe Touring Trinx là:

 • Trọng lượng xe nhẹ, giảm tối đa sức nặng, dễ tăng tốc và tối đa vận tốc
 • Lốp xe mỏng giúp giảm ma sát, tăng tốc cho người dùng
 • Hệ thống đề đa cấp giúp điều chỉnh đa tốc độ cho từng địa hình và sức đạp của người lái
 • Tay lái thiết kế thấp dài, giữ được tư thế tốt, giảm sức cản không khí

Dòng xe đường phố được bán chạy nhất tại Siêu thị xe đạp. Bạn có thể tham khảo các mẫu xe đạp Trinx như: FREE 2.0 700cc, FREE 1.0 700cc,...

Xe đạp gấp Trinx

Xe đạp gấp cực kỳ linh hoạt và nhỏ gọn thích hợp cho đi làm, đi dạo trong thành phố hoặc đi du lịch. Dòng xe này có những ưu điểm nổi bật cần kể đến như:

 •  Khung xe thiết kế thông minh, chịu được trọng tải tốt có thể gấp gọn. Bạn có thể tự điều chỉnh vị trí tay lái, yên xe sao cho thoải mái nhất.
 • Vẫn giữ nguyên hiệu suất dù kích thước nhỏ gọn.
 • Dễ dàng bảo dưỡng tháo lắp các bộ phận

Mẫu xe đạp gấp Trinx Life 2.0 rất được ưa chuộng tại các nước Châu  u. Bạn có thể sắm ngay cho mình 1 chiếc tại Siêu thị điện máy!

Xe đạp trẻ em Trinx

Trinx là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình có các em nhỏ. Dòng xe đã được thiết kế phù hợp với sở thích và đảm bảo an toàn cho các em. Nó được đặc biệt thiết kế hoàn toàn thân thiện, an toàn với trẻ em:

 • Kiểu dáng đơn giản, nhiều màu sắc, phong cách từ ngọt ngào đáng yêu đến cá tính, năng động.
 •  Khung xe chắc chắn, thích hợp với vóc dáng của trẻ. Có tính năng chống trượt và phanh hiệu quả.
 • Tay lái và yên xe dễ dàng điều chỉnh cao độ với từng lứa tuổi và chiều cao. Nhờ đó trẻ có thể điều khiển xe linh hoạt và dễ dàng
 • Các bộ phận của xe dễ dàng tháo rời và vệ sinh, đảm bảo an toàn cho bé
 • Giúp tăng cường khả năng vận động, rèn luyện sức khỏe và tăng trải nghiệm kết nối cho bé.
Màu sắc tươi tắn đa dạng khiến các bé thích thú
Màu sắc tươi tắn đa dạng khiến các bé thích thú

4. Các mẫu xe đạp Trinx bán chạy trên thị trường

Dưới đây là những mẫu xe đạp được ưa chuộng tại cửa hàng:

 • Xe đạp địa hình Trinx TR220
 • Xe đạp địa hình Trinx M136
 • Xe đạp trẻ em Trinx Junior 1.0
 • Xe đạp thành phố Trinx Free 1.0

5. Kinh nghiệm chọn mua xe đạp Trinx

 • Đầu tiên khi chọn mua xe đạp, bạn cần tìm đến những địa chỉ uy tín, bán hàng chính hãng. 
 • Cần tìm hiểu kỹ loại xe nào phù hợp với mục đích của bạn (đi chơi, đi du lịch, rèn luyện sức khỏe, thi đấu,...). 
 • Xem xét chiều cao xe, kích cỡ bánh xe,...vừa với sóc vóc cơ thể bạn.

6. Giải đáp thắc mắc về xe đạp Trinx

Hãng xe Trinx là dòng nội địa Trung có uy tín hàng đầu thế giới. Do đó, nhu cầu mua ngày càng tăng, dưới đây là những thắc mắc thường gặp.
1.Xe Trung Quốc chất lượng có ổn không?
Hãng xe Trinx là dòng nội địa Trung có uy tín hàng đầu thế giới. Không chỉ được người dân Trung Quốc tin dùng mà còn chiếm thị phần ở rất nhiều quốc gia châu  Âu. Vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm.
2.Bé mấy tuổi thì đi được xe của Trinx?
Xe đạp trẻ em Trinx thích hợp cho bé có chiều cao từ 1m25 trở lên. 
3.Sao giá xe địa hình của Trinx lại rẻ vậy?
Xe địa hình của hãng được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ cao giúp giảm thiểu chi phí thuê nhân công. Ngoài ra linh kiện có sẵn từ chính quốc gia mạnh công nghiệp như Trung Quốc. Do đó giúp giá xe đạp Trinx có tính cạnh tranh hơn so với cá thương hiệu khác.